Haku

Kokoelman selaus

Tällä sivulla kokoelmaan voi tutustua yleisten kirjastojen luokituksen (YKL) kautta. Kokoelmaa voi selata myös tekijän, aiheen tai genren mukaan.

0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS
 • 0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS
 • 00 KIRJA-ALA
 • 00 KIRJA-ALA
 • 00.1 Kirjoitus
 • 00.109 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
 • 00.2 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
 • 00.4 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
 • 00.5 Kirjansidonta
 • 00.6 Kustannustoiminta. Kirjakauppa
 • 00.8 Kirjojen keräily. Bibliofilia
 • 01 BIBLIOGRAFIA
 • 01 BIBLIOGRAFIA
 • 01.2 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
 • 01.21 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
 • 01.22 Opinnäyte- ja väitöskirjaluettelot
 • 01.3 Paikallisbibliografiat
 • 01.4 Henkilöbibliografiat
 • 01.5 Erikoisalojen luettelot
 • 01.51 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
 • 01.52 Uskonto
 • 01.53 Yhteiskunta
 • 01.54 Maantiede. Matkat. Kansatiede
 • 01.55 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
 • 01.56 Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous Kotitalous. Liiketalous. Liikenne
 • 01.57 Taiteet. Liikunta
 • 01.58 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede
 • 01.59 Historia
 • 01.7 Kirjastojen yhteisluettelot
 • 01.8 Yksittäisten kirjastojen luettelot
 • 02 KIRJASTOTOIMI. KIRJASTOTIEDE. INFORMATIIKKA
 • 02 KIRJASTOTOIMI. KIRJASTOTIEDE. INFORMATIIKKA
 • 02.1 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
 • 02.3 Kirjastonhoito. Kirjastotekniikka
 • 02.31 Kirjastoautomaatio
 • 02.32 Kirjastoaineisto. Kokoelmien hoito
 • 02.321 Sisällönkuvailu
 • 02.323 Luettelointi
 • 02.33 Lainaus
 • 02.36 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
 • 02.38 Laajennettu kirjastotoiminta
 • 02.4 Musiikkikirjastotyö
 • 02.6 Lastenkirjastotyö. Nuortenkirjastotyö
 • 02.64 Koulukirjastotyö
 • 02.7 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
 • 02.8 Yksittäiset kirjastot
 • 03 TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET
 • 03 TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET
 • 04 YLEISET KOKOOMATEOKSET
 • 04 YLEISET KOKOOMATEOKSET
 • 05 YLEISET KAUSIJULKAISUT
 • 05 YLEISET KAUSIJULKAISUT
 • 05.1 Aikakauslehdet
 • 05.2 Sarjajulkaisut
 • 05.3 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat
 • 05.4 Sanomalehdet
 • 06 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
 • 06 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
 • 06.1 Yhdistykset. Säätiöt. Seurat. Kerhot
 • 06.2 Museot
 • 06.3 Näyttelyt
 • 06.4 Arkistot
 • 06.5 Kokoukset. Kulttuuritapahtumat
 • 06.6 Apurahat
 • 06.8 Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta
 • 07 VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ
 • 07 VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ
 • 07.01 Kommunikaatioteoria
 • 07.1 Lehdistöoppi
 • 07.2 Radio- ja televisiotoiminta
 • 07.21 Radiotoiminta
 • 07.22 Televisiotoiminta
 • 1 FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. RAJATIETO. TIEDEOPPI
 • 1 FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. RAJATIETO. TIEDEOPPI
 • 10 YLEISTEOKSET
 • 10 YLEISTEOKSET
 • 10.8 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
 • 11 FILOSOFIA
 • 11 FILOSOFIA
 • 11.1 Vanhan ajan filosofia
 • 11.2 Keskiajan filosofia
 • 11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
 • 11.4 Uusimman ajan filosofia
 • 11.5 Nykyajan filosofia
 • 11.9 Itämainen filosofia
 • 12 LOGIIKKA
 • 12 LOGIIKKA
 • 14 PSYKOLOGIA
 • 14 PSYKOLOGIA
 • 14.01 Psykologian teoria, filosofia ja tutkimusmenetelmät
 • 14.1 Psyyken rakenne ja toiminnot
 • 14.11 Havaintopsykologia
 • 14.12 Oppimisen psykologia
 • 14.13 Ajattelun, älykkyyden, luovuuden ja lahjakkuuden psykologia
 • 14.14 Kieli-, kommunikaatio- ja ilmaisupsykologia
 • 14.141 Käsialantutkimus
 • 14.16 Tunne- ja tahtotoiminnot
 • 14.4 Persoonallisuuden psykologia
 • 14.45 Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä
 • 14.451 Uni
 • 14.459 Hypnoosi
 • 14.6 Kehityspsykologia
 • 14.61 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
 • 14.62 Aikuisiän ja vanhuuden psykologia
 • 14.8 Ihmissuhteiden psykologia
 • 15 RAJATIETO
 • 15 RAJATIETO
 • 15.1 Parapsykologia
 • 15.7 Ufot
 • 15.9 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma
 • 15.91 Astrologia
 • 15.92 Unikirjat
 • 15.93 Ennustaminen
 • 16 TIETOTEORIA. TIEDEOPPI
 • 16 TIETOTEORIA. TIEDEOPPI
 • 16.1 Tietoteoria
 • 16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia
 • 16.8 Tiedepolitiikka
 • 17 ETIIKKA. ELÄMÄNFILOSOFIA. ESTETIIKKA
 • 17 ETIIKKA. ELÄMÄNFILOSOFIA. ESTETIIKKA
 • 17.1 Etiikka. Moraalifilosofia
 • 17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito
 • 17.5 Yleinen estetiikka
 • 2 USKONTO
 • 2 USKONTO
 • 20 YLEINEN USKONTOTIEDE
 • 20 YLEINEN USKONTOTIEDE
 • 20.2 Kristinusko. Teologia
 • 21 USKONNONFILOSOFIA
 • 21 USKONNONFILOSOFIA
 • 21.5 Teosofia
 • 21.51 Antroposofia
 • 22 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
 • 22 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
 • 22.1 Vanha testamentti
 • 22.11 Vanhan testamentin historialliset kirjat
 • 22.12 Vanhan testamentin runolliset kirjat
 • 22.13 Vanhan testamentin profeetalliset kirjat
 • 22.2 Uusi testamentti
 • 22.21 Evankeliumit
 • 22.22 Apostolien teot. Apostolien kirjeet
 • 22.3 Raamatun henkilöt
 • 23 DOGMATIIKKA. KRISTILLINEN ETIIKKA
 • 23 DOGMATIIKKA. KRISTILLINEN ETIIKKA
 • 23.1 Jumala-käsite. Jumalan toiminta
 • 23.2 Kristologia. Jeesuksen elämä
 • 23.3 Pelastusoppi
 • 23.31 Kääntymys. Uskoon tuleminen. Uskonelämä
 • 23.6 Eskatologia
 • 23.7 Uskontunnustukset. Katekismukset
 • 23.8 Kristillinen etiikka
 • 24 KRISTILLINEN HARTAUSKIRJALLISUUS
 • 24 KRISTILLINEN HARTAUSKIRJALLISUUS
 • 24.1 Hartaus
 • 24.11 Rukous. Hartaudenharjoitus
 • 24.12 Päivänsanat. Kristilliset päivänavaukset
 • 24.2 Saarnat. Postillat
 • 24.21 Saarnaoppi. Homiletiikka
 • 24.3 Virret. Hengelliset laulut
 • 24.31 Virsioppi. Hymnologia
 • 25 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA. KRISTINUSKO
 • 25 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA. KRISTINUSKO
 • 25.2 Sakraaliteologia
 • 25.25 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset
 • 25.26 Kirkolliset esineet ja symbolit
 • 25.3 Kristillinen opetus ja kasvatus
 • 25.4 Sielunhoito
 • 25.5 Diakonia. Sisälähetys. Evankelioiminen
 • 26 KRISTILLINEN LÄHETYSTYÖ
 • 26 KRISTILLINEN LÄHETYSTYÖ
 • 26.1 Kristillinen lähetystyö, Aasia
 • 26.2 Kristillinen lähetystyö, Afrikka
 • 26.3 Kristillinen lähetystyö, Amerikka
 • 26.5 Kristillinen lähetystyö, Australia ja Oseania
 • 28 KRISTILLISET KIRKOT JA YHTEISÖT. KIRKKOHISTORIA
 • 28 KRISTILLISET KIRKOT JA YHTEISÖT. KIRKKOHISTORIA
 • 28.1 Roomalaiskatolinen kirkko
 • 28.2 Ortodoksinen kirkko
 • 28.4 Itämaiset kirkot
 • 28.7 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt
 • 28.71 Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 • 28.7109 Suomen kirkkohistoria
 • 28.714 Suomen herätysliikkeet
 • 28.8 Muut kristillisperäiset yhteisöt
 • 29 MUUT USKONNOT JA MYTOLOGIAT
 • 29 MUUT USKONNOT JA MYTOLOGIAT
 • 29.2 Suomalais-ugrilaisten kansojen muinaisuskonnot ja mytologiat
 • 29.3 Antiikin uskonnot ja mytologiat
 • 29.4 Muinaisgermaaniset, muinaisbalttilaiset, muinais- pohjoismaiset, muinaisslaavilaiset ja muinaiskelttiläiset uskonnot ja mytologiat
 • 29.5 Itämaiset uskonnot ja mytologiat
 • 29.51 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
 • 29.52 Intian uskonnot ja mytologiat
 • 29.53 Buddhalaisuus ja sen mytologia
 • 29.6 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
 • 29.7 Islam ja sen mytologia
 • 29.9 Alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
 • 3 YHTEISKUNTA
 • 3 YHTEISKUNTA
 • 30 YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE
 • 30 YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE
 • 30.1 Sosiologia
 • 30.11 Sosiaaliset järjestelmät
 • 30.111 Yhteiskunnallinen futurologia
 • 30.112 Organisaatiososiologia
 • 30.114 Alueellinen sosiologia
 • 30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
 • 30.13 Sosiaalipsykologia
 • 30.15 Perhesosiologia
 • 30.16 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
 • 30.7 Kansalaistoiminta ja –aktivismi. Järjestötoiminta. Kokoustekniikka.
 • 30.8 Käytös- ja tapatieto
 • 30.81 Juhlien järjestäminen
 • 31 TILASTOTIEDE
 • 31 TILASTOTIEDE
 • 31.3 Yleiset tilastot
 • 31.32 Suomen yleiset tilastot
 • 31.5 Väestötiede. Väestöpolitiikka
 • 31.508 Väestötilastot
 • 32 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
 • 32 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
 • 32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat
 • 32.1 Poliittiset järjestelmät
 • 32.18 Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka
 • 32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka
 • 32.1821 Suomen hallitusmuoto ja valtiosääntö
 • 32.1826 Suomen valtiopäiväasiakirjat
 • 32.1828 Suomen puolueet
 • 32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
 • 32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset
 • 32.3 Sukupuolten ja seksuaalisten ryhmien asema yhteiskunnassa
 • 32.31 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
 • 32.32 Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema yhteiskunnassa
 • 32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa
 • 32.5 Kansainvälinen politiikka
 • 32.51 Euroopan unioni
 • 32.52 Suomen ulkopolitiikka
 • 32.6 Kansainvälinen yhteistyö
 • 32.68 Kansainväliset järjestöt
 • 32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
 • 33 OIKEUSTIEDE
 • 33 OIKEUSTIEDE
 • 33.03 Oikeusoppaat
 • 33.04 Laki- ja säädöskokoelmat. Oikeustapauskokoelmat
 • 33.041 Komiteanmietinnöt
 • 33.1 Kansainvälinen oikeus
 • 33.2 Julkis- ja hallinto-oikeus
 • 33.21 Valtiosääntöoikeus
 • 33.22 Virkamiesoikeus
 • 33.23 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
 • 33.24 Sosiaalioikeus
 • 33.25 Vero-oikeus
 • 33.26 Kunnallisoikeus
 • 33.27 Kirkko-oikeus
 • 33.3 Siviili- ja kauppaoikeus
 • 33.31 Perhe- ja holhousoikeus
 • 33.32 Perintö- ja testamenttioikeus
 • 33.33 Esine- ja velvoiteoikeus
 • 33.331 Asunto- ja kiinteistönkauppaoikeus
 • 33.34 Immateriaalioikeudet
 • 33.35 Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
 • 33.36 Kauppaoikeus
 • 33.362 Kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädäntö
 • 33.364 Yhtiölainsäädäntö
 • 33.367 Pankkilainsäädäntö
 • 33.368 Vakuutuslainsäädäntö
 • 33.4 Talousoikeus
 • 33.41 Maa- ja vesioikeus
 • 33.42 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
 • 33.43 Elinkeino-oikeus
 • 33.44 Työoikeus
 • 33.45 Liikennelainsäädäntö
 • 33.5 Rikosoikeus
 • 33.58 Kriminaalipolitiikka. Vankeinhoito
 • 33.6 Prosessioikeus. Oikeushallinto
 • 33.62 Ulosotto- ja konkurssilainsäädäntö
 • 34 ALUESUUNNITTELU. ALUEPOLITIIKKA
 • 34 ALUESUUNNITTELU. ALUEPOLITIIKKA
 • 34.1 Valtakunnansuunnittelu
 • 34.2 Seutusuunnittelu
 • 34.5 Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu Ympäristönsuunnittelu
 • 34.52 Asuinalueiden suunnittelu
 • 34.56 Liikennesuunnittelu
 • 34.57 Viheralueiden suunnittelu
 • 35 HALLINTO
 • 35 HALLINTO
 • 35.1 Valtionhallinto
 • 35.11 Keskushallinto
 • 35.12 Valtion alue- ja paikallishallinto. Maakuntahallinto
 • 35.4 Kunnallishallinto. Paikallishallinto
 • 35.48 Kuntien yhteistoiminta
 • 35.6 Palo- ja pelastustoimi
 • 35.7 Poliisitoimi. Yleinen turvallisuus
 • 36 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
 • 36 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
 • 36.09 Taloushistoria
 • 36.1 Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet
 • 36.11 Pääoma. Luonnonvarat
 • 36.111 Maa. Kiinteistöt. Tontit
 • 36.12 Tuotanto. Tuottavuus
 • 36.13 Työ. Työelämä
 • 36.131 Työvoimapolitiikka
 • 36.132 Palkkapolitiikka. Tulopolitiikka
 • 36.133 Työmarkkinajärjestöt
 • 36.14 Hinnat. Hintapolitiikka
 • 36.15 Elintaso. Kulutus
 • 36.2 Raha. Valuutta
 • 36.22 Pankkitoimi. Pörssitoimi. Sijoitustoiminta
 • 36.3 Vakuutustoimi
 • 36.4 Osuustoiminta
 • 36.5 Julkinen talous. Finanssioppi
 • 36.51 Taloussuunnittelu
 • 36.52 Verotus. Veropolitiikka
 • 36.53 Julkistaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus
 • 36.6 Kansainvälinen talous. Maailmankauppa
 • 36.61 Kansainväliset talousjärjestöt
 • 36.62 Monikansalliset yritykset
 • 36.63 Suomen ulkomaankauppa
 • 36.68 Kehitysmaiden taloudelliset olot
 • 37 SOSIAALIPOLITIIKKA
 • 37 SOSIAALIPOLITIIKKA
 • 37.1 Työsuojelu. Ergonomia
 • 37.13 Eri alojen työsuojelu ja ergonomia
 • 37.2 Sosiaaliturvapolitiikka
 • 37.21 Toimeentuloturva
 • 37.23 Sosiaalipalvelut
 • 37.232 Vanhuspalvelut
 • 37.233 Vammaispalvelut
 • 37.4 Perhepolitiikka
 • 37.41 Päivähoito
 • 37.42 Lasten ja nuorten huolto ja suojelu
 • 37.5 Asuntopolitiikka
 • 37.6 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
 • 37.61 Alkoholipolitiikka
 • 37.62 Huumausainepolitiikka
 • 37.7 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
 • 37.8 Kuluttajapolitiikka
 • 38 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
 • 38 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
 • 38.1 Perhe- ja kotikasvatus
 • 38.2 Opetusoppi
 • 38.22 Oppimateriaalit. Opetusvälineet
 • 38.221 Tietotekniikan käyttö opetuksessa
 • 38.29 Eri alojen opetusoppi
 • 38.291 Filosofian ja psykologian opetusoppi
 • 38.292 Uskonnon opetusoppi
 • 38.293 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
 • 38.294 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
 • 38.295 Matematiikan, luonnontieteiden ja lääketieteen opetusoppi
 • 38.296 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
 • 38.297 Taiteiden ja urheilun opetusoppi
 • 38.298 Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi
 • 38.299 Historian opetusoppi
 • 38.3 Opiskelutekniikka
 • 38.4 Yliopistot. Korkeakoulut
 • 38.41 Yksittäiset yliopistot ja korkeakoulut
 • 38.5 Koululaitos
 • 38.51 Esiopetus
 • 38.52 Peruskoulut
 • 38.54 Keskiasteen koulutus. Toisen asteen koulutus
 • 38.541 Lukiot
 • 38.542 Ammatillinen koulutus
 • 38.55 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
 • 38.551 Erityisopetus. Erityiskasvatus, luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
 • 38.552 Erityisopetus. Erityiskasvatus, kuulovammaiset
 • 38.553 Erityisopetus. Erityiskasvatus, näkövammaiset
 • 38.554 Erityisopetus. Erityiskasvatus, liikuntavammaiset
 • 38.555 Erityisopetus. Erityiskasvatus, kehitysvammaiset
 • 38.58 Erikois- ja kokeilukoulut
 • 38.59 Erityislahjakkaiden opetus
 • 38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
 • 38.61 Kansanopistot. Kansankorkeakoulut
 • 38.62 Kansalaisopistot. Työväenopistot
 • 38.63 Kansansivistysjärjestöt
 • 38.64 Itseopiskelu. Opintokerhotoiminta
 • 38.7 Nuorisotyö. Lapsityö
 • 38.71 Partioliike
 • 38.8 Ammatinvalinta
 • 39 MAANPUOLUSTUS
 • 39 MAANPUOLUSTUS
 • 39.1 Aseistus. Asevarustelu. Asekauppa
 • 39.2 Huolto
 • 39.4 Maavoimat. Maasodankäynti
 • 39.5 Merivoimat. Merisodankäynti
 • 39.6 Ilmavoimat. Ilmasodankäynti
 • 39.7 Sotilaskoulutus
 • 4 MAANTIEDE. MATKAT. KANSATIEDE
 • 4 MAANTIEDE. MATKAT. KANSATIEDE
 • 40 MAANTIEDE
 • 40 MAANTIEDE
 • 40.02 Maailmankartat ja -kartastot
 • 40.1 Yleinen kulttuurimaantiede
 • 40.7 Matkailu. Turismi
 • 40.71 Yleiset matkaoppaat
 • 40.8 Matkakuvaukset
 • 41 EUROOPPA
 • 41 EUROOPPA
 • 42 SUOMI
 • 42 SUOMI
 • 42.1 Varsinais-Suomi
 • 42.2 Ahvenanmaa
 • 42.3 Uusimaa
 • 42.31 Läntinen Uusimaa
 • 42.33 Pääkaupunkiseutu
 • 42.34 Itä-Uusimaa
 • 42.4 Häme. Pirkanmaa. Keski-Suomi
 • 42.41 Kanta-Häme
 • 42.42 Päijät-Häme
 • 42.43 Pirkanmaa
 • 42.45 Keski-Suomi
 • 42.5 Satakunta
 • 42.6 Savo
 • 42.61 Etelä-Savo
 • 42.62 Pohjois-Savo
 • 42.7 Karjala
 • 42.74 Etelä-Karjala
 • 42.75 Kymenlaakso
 • 42.76 Pohjois-Karjala
 • 42.8 Pohjanmaa ja Kainuu
 • 42.81 Pohjanmaan maakunta
 • 42.82 Pohjois-Pohjanmaa
 • 42.83 Keski-Pohjanmaa
 • 42.84 Etelä-Pohjanmaa
 • 42.85 Kainuu
 • 42.9 Lappi
 • 43 POHJOISMAAT
 • 43 POHJOISMAAT
 • 43.1 Ruotsi
 • 43.11 Tukholma
 • 43.2 Norja
 • 43.21 Oslo
 • 43.3 Tanska
 • 43.31 Kööpenhamina
 • 43.32 Färsaaret
 • 43.4 Islanti
 • 43.5 Pohjoiskalotti
 • 44 KESKI-EUROOPPA
 • 44 KESKI-EUROOPPA
 • 44.1 Saksa
 • 44.11 Berliini
 • 44.3 Tšekki. Slovakia
 • 44.31 Tšekki
 • 44.32 Slovakia
 • 44.4 Itävalta
 • 44.5 Unkari
 • 44.6 Sveitsi
 • 44.7 Liechtenstein
 • 44.8 Benelux-maat
 • 44.81 Belgia
 • 44.82 Alankomaat
 • 44.83 Luxemburg
 • 45 BRITTEIN SAARET
 • 45 BRITTEIN SAARET
 • 45.1 Iso-Britannia
 • 45.11 Lontoo
 • 45.15 Wales
 • 45.16 Skotlanti
 • 45.7 Irlanti
 • 45.71 Irlannin tasavalta
 • 45.72 Pohjois-Irlanti
 • 46 ETELÄ-EUROOPPA
 • 46 ETELÄ-EUROOPPA
 • 46.1 Ranska
 • 46.11 Pariisi
 • 46.19 Monaco
 • 46.2 Italia
 • 46.21 Rooma
 • 46.22 Vatikaanivaltio
 • 46.23 San Marino
 • 46.3 Espanja
 • 46.32 Andorra
 • 46.4 Portugali
 • 46.5 Malta
 • 46.8 Balkanin maat
 • 46.81 Bulgaria
 • 46.82 Romania
 • 46.83 Entisen Jugoslavian alue
 • 46.831 Bosnia ja Hertsegovina
 • 46.832 Kosovo
 • 46.833 Kroatia
 • 46.834 Makedonia (Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia)
 • 46.835 Montenegro
 • 46.836 Serbia
 • 46.837 Slovenia
 • 46.84 Albania
 • 46.85 Kreikka
 • 47 ITÄ-EUROOPPA
 • 47 ITÄ-EUROOPPA
 • 47.1 Venäjä
 • 47.11 Moskova
 • 47.12 Pietari
 • 47.14 Karjalan Tasavalta
 • 47.2 Baltian maat
 • 47.21 Viro
 • 47.22 Latvia
 • 47.23 Liettua
 • 47.3 Puola
 • 47.4 Ukraina
 • 47.5 Valko-Venäjä
 • 47.6 Moldova
 • 48 MUUT MAANOSAT
 • 48 MUUT MAANOSAT
 • 48.1 Aasia
 • 48.11 Etu-Aasia
 • 48.111 Turkki
 • 48.112 Kypros
 • 48.114 Israel. Palestiina
 • 48.13 Etelä-Aasia
 • 48.132 Intia
 • 48.14 Kaakkois-Aasia
 • 48.17 Armenia. Azerbaidzan. Georgia. Kazakstan. Kirgisia. Tadzikistan. Turkmenistan. Uzbekistan
 • 48.18 Keski- ja Itä-Aasia
 • 48.183 Kiina
 • 48.184 Japani
 • 48.2 Afrikka
 • 48.21 Pohjois-Afrikka
 • 48.25 Länsi-Afrikka
 • 48.26 Keski-Afrikka
 • 48.27 Itä-Afrikka
 • 48.28 Etelä-Afrikka
 • 48.29 Afrikan saaret
 • 48.3 Amerikka
 • 48.31 Pohjois-Amerikka
 • 48.312 Yhdysvallat
 • 48.3121 New York
 • 48.313 Kanada
 • 48.314 Meksiko
 • 48.35 Väli-Amerikka
 • 48.355 Keski-Amerikka
 • 48.356 Karibianmeren alue
 • 48.38 Etelä-Amerikka
 • 48.381 Venezuela
 • 48.382 Kolumbia
 • 48.383 Peru
 • 48.385 Chile
 • 48.386 Argentiina
 • 48.388 Brasilia
 • 48.5 Australia ja Oseania
 • 48.51 Australia
 • 48.54 Uusi-Seelanti
 • 48.56 Uusi-Guinea
 • 48.57 Tyynenmeren saaret
 • 48.575 Havaiji
 • 48.6 Napamaat
 • 48.61 Pohjoiset napamaat. Arktis
 • 48.62 Eteläiset napamaat. Antarktis
 • 49 KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA
 • 49 KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA
 • 49.1 Euroopan kansojen kansatiede
 • 49.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede
 • 49.22 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede, Rakennukset
 • 49.24 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede, Tekstiilit, kansanpuvut, korut
 • 49.25 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede, Elinkeinot. Työ. Työkalut
 • 49.26 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede, Kansantavat
 • 49.262 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede, Juhlaperinne, ruoka- ja juomaperinne
 • 49.5 Muiden kansojen kansatiede
 • 49.51 Aasian kansojen kansatiede
 • 49.52 Afrikan kansojen kansatiede
 • 49.53 Amerikan kansojen kansatiede
 • 49.55 Australian, Oseanian ja napamaiden kansojen kansatiede
 • 5 LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE
 • 5 LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE
 • 50 LUONNONTIETEET
 • 50 LUONNONTIETEET
 • 50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
 • 50.11 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
 • 50.12 Ilmansuojelu
 • 50.13 Vesiensuojelu
 • 50.14 Maaperänsuojelu
 • 50.19 Eläinsuojelu
 • 51 MATEMATIIKKA
 • 51 MATEMATIIKKA
 • 51.1 Lukuteoria. Aritmetiikka. Algebra
 • 51.2 Geometria
 • 51.3 Analyysi
 • 51.4 Todennäköisyyslaskenta
 • 51.5 Erityiset laskentamenetelmät
 • 51.8 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
 • 52 TÄHTITIEDE. GEODESIA
 • 52 TÄHTITIEDE. GEODESIA
 • 52.1 Teoreettinen tähtitiede. Taivaanmekaniikka
 • 52.2 Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät
 • 52.21 Aurinkokunta
 • 52.3 Tähtitieteelliset kojeet
 • 52.4 Avaruustutkimus. Avaruustoiminta
 • 52.6 Geodesia. Maanmittaus. Kartoitus
 • 52.8 Ajanlasku
 • 53 FYSIIKKA
 • 53 FYSIIKKA
 • 53.1 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
 • 53.11 Suhteellisuusteoria
 • 53.12 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
 • 53.13 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
 • 53.3 Mekaniikka
 • 53.4 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
 • 53.5 Lämpöoppi
 • 53.6 Valo-oppi. Säteilyoppi
 • 53.66 Värioppi
 • 53.7 Sähköoppi. Magnetismi
 • 53.8 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
 • 54 KEMIA
 • 54 KEMIA
 • 54.1 Teoreettinen ja fysikaalinen kemia
 • 54.2 Epäorgaaninen kemia
 • 54.3 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
 • 54.4 Analyyttinen kemia
 • 54.8 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
 • 55 FYYSINEN MAANTIEDE. GEOLOGIA
 • 55 FYYSINEN MAANTIEDE. GEOLOGIA
 • 55.2 Geologia. Geomorfologia
 • 55.3 Mineralogia. Petrologia. Kristallografia
 • 55.4 Paleontologia
 • 55.5 Meteorologia. Klimatologia
 • 55.6 Hydrologia
 • 56 BIOLOGIA
 • 56 BIOLOGIA
 • 56.1 Sytologia. Solubiologia
 • 56.2 Biokemia. Biofysiikka. Molekyylibiologia
 • 56.3 Yleinen mikrobiologia
 • 56.4 Perinnöllisyystiede
 • 56.41 Kehitysoppi. Evoluutio
 • 56.411 Biologinen antropologia
 • 56.8 Luonto-oppaat
 • 56.9 Ekologia. Eliömaantiede
 • 57 KASVITIEDE
 • 57 KASVITIEDE
 • 57.1 Putkilokasvit
 • 57.11 Puut. Pensaat
 • 57.3 Levät. Jäkälät. Sienet. Sammalet
 • 57.8 Kasvianatomia. Kasvifysiologia. Kasvimorfologia
 • 57.9 Kasviekologia. Kasvimaantiede
 • 58 ELÄINTIEDE
 • 58 ELÄINTIEDE
 • 58.1 Selkärankaiset
 • 58.11 Nisäkkäät
 • 58.12 Linnut
 • 58.13 Matelijat. Sammakkoeläimet
 • 58.14 Kalat
 • 58.2 Selkärangattomat
 • 58.21 Hyönteiset
 • 58.8 Eläinanatomia. Eläinfysiologia. Eläinmorfologia
 • 58.9 Eläinten elintavat
 • 59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
 • 59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
 • 59.1 Lääketieteellinen biologia
 • 59.11 Ihmisen anatomia
 • 59.12 Ihmisen fysiologia
 • 59.13 Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia
 • 59.2 Yleinen terveydenhoito
 • 59.21 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
 • 59.22 Hoitolaitokset
 • 59.221 Sairaalatekniikka
 • 59.23 Tapaturmantorjunta. Ensiapu
 • 59.24 Sosiaalilääketiede. Ympäristölääketiede
 • 59.241 Työterveyshuolto. Opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajan työ
 • 59.27 Oikeuslääketiede
 • 59.28 Urheilulääketiede
 • 59.3 Henkilökohtainen terveydenhoito
 • 59.31 Kauneudenhoito. Ulkonäkö
 • 59.32 Kylvyt. Sauna
 • 59.33 Rentoutus. Uni. Unettomuus
 • 59.331 Jooga
 • 59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
 • 59.35 Seksologia
 • 59.4 Hoitomenetelmät
 • 59.41 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
 • 59.411 Akupunktio. Akupainanta. Vyöhyketerapia
 • 59.42 Sairaiden ja vammaisten apuvälineet
 • 59.43 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
 • 59.48 Kirurgia. Leikkaushoito
 • 59.49 Saattohoito
 • 59.5 Elimet. Taudit
 • 59.51 Tartuntataudit
 • 59.511 Sukupuolitaudit
 • 59.52 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
 • 59.53 Sisäelimet. Sisätaudit
 • 59.532 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
 • 59.533 Sisäeritysrauhaset. Aineenvaihduntataudit
 • 59.534 Veri. Veritaudit. Verenkiertoelimet. Verenkiertoelinten taudit
 • 59.535 Ruoansulatuselimet. Ruoansulatuselinten taudit
 • 59.536 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
 • 59.54 Syöpätaudit
 • 59.55 Hermosto. Neurologia
 • 59.56 Psykiatria
 • 59.561 Psyykkiset sairaudet
 • 59.5612 Syömishäiriöt
 • 59.562 Psykoterapia. Mielenterveystyö
 • 59.5622 Psykoanalyysi
 • 59.5623 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
 • 59.5624 Luovuus- ja toimintaterapiat
 • 59.563 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
 • 59.564 Kriisipsykologia. Katastrofipsykologia. Surutyö
 • 59.565 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
 • 59.567 Päihteiden ja piristeiden käyttö
 • 59.5671 Tupakointi
 • 59.5672 Alkoholismi. Alkoholinkäyttö
 • 59.5673 Narkomania
 • 59.57 Gynekologia
 • 59.571 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys
 • 59.58 Allergiset taudit. Iho. Ihotaudit
 • 59.59 Aistinelimet. Silmätaudit. Kurkku-, nenä- ja korvataudit
 • 59.6 Lasten terveydenhoito. Lastentaudit
 • 59.8 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit
 • 59.9 Hammaslääketiede
 • 6 TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE
 • 6 TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE
 • 60 SOVELLETUT TIETEET
 • 60 SOVELLETUT TIETEET
 • 60.1 Tekninen piirustus
 • 60.2 Aineoppi. Aineenkoetus. Tekninen mekaniikka
 • 60.3 Standardit. Normit. Mittayksiköt
 • 60.4 Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
 • 60.7 Tekniikka ja sovelletut tieteet harrasteena
 • 60.8 Energia
 • 60.82 Orgaaniset ja fossiiliset polttoaineet
 • 60.85 Ydinenergia
 • 61 ATK. TIETOTEKNIIKKA. TIETOLIIKENNE. VIESTINTÄTEKNIIKKA
 • 61 ATK. TIETOTEKNIIKKA. TIETOLIIKENNE. VIESTINTÄTEKNIIKKA
 • 61.2 Systeemityö. Tiedonhallinta
 • 61.3 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
 • 61.4 Tietokoneet
 • 61.44 Tietokoneiden lisälaitteet
 • 61.6 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
 • 61.7 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
 • 61.72 Internet. Intranet. Ekstranet
 • 61.721 Verkkoyhteisöt. Sähköposti. Verkkojuttelu
 • 61.722 Verkkojulkaiseminen
 • 61.73 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
 • 61.74 Audiovisuaalinen tekniikka
 • 61.741 Äänitekniikka. Radiotekniikka
 • 61.742 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
 • 62 METALLITEOLLISUUS. KONETEKNIIKKA. LIIKENNEVÄLINEET SÄHKÖTEKNIIKKA
 • 62 METALLITEOLLISUUS. KONETEKNIIKKA. LIIKENNEVÄLINEET SÄHKÖTEKNIIKKA
 • 62.1 Mekaaninen teknologia. Metallin työstö
 • 62.2 Konetekniikka. Voitelutekniikka
 • 62.21 Kone-elimet. Koneen osat
 • 62.22 Paineilmatekniikka. Tyhjötekniikka. Kylmätekniikka
 • 62.3 Voimakoneet. Moottorit
 • 62.4 Nosto- ja kuljetuslaitteet. Hydrauliikka
 • 62.5 Liikennevälineet
 • 62.51 Moottoriajoneuvot
 • 62.511 Autot
 • 62.5112 Yksittäiset automerkit ja -mallit
 • 62.512 Moottoripyörät. Mopedit. Moottorikelkat. Mönkijät
 • 62.52 Junat. Raitiovaunut. Metrovaunut
 • 62.53 Polkupyörät
 • 62.54 Vesikulkuneuvot
 • 62.542 Laivat
 • 62.544 Veneet
 • 62.55 Ilmakulkuneuvot
 • 62.56 Avaruusalukset. Avaruusteknologia
 • 62.58 Liikennevälineiden pienoismallit
 • 62.6 Sähkötekniikka
 • 62.61 Sähköenergian tuottaminen
 • 62.62 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
 • 62.67 Elektroniikka
 • 63 KAIVANNAISTEOLLISUUS. KEMIANTEOLLISUUS
 • 63 KAIVANNAISTEOLLISUUS. KEMIANTEOLLISUUS
 • 63.1 Kaivannaisteollisuus
 • 63.12 Metallurgia
 • 63.3 Keraaminen teollisuus. Lasiteollisuus. Sementtiteollisuus
 • 63.5 Kemianteollisuus
 • 63.7 Muovi- ja kumiteollisuus
 • 64 PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS. TEKSTIILITEOLLISUUS NAHKATEOLLISUUS. HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS
 • 64 PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS. TEKSTIILITEOLLISUUS NAHKATEOLLISUUS. HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS
 • 64.1 Puunjalostusteollisuus
 • 64.11 Puuteollisuus
 • 64.12 Huonekaluteollisuus
 • 64.13 Paperi- ja selluloosateollisuus
 • 64.3 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
 • 64.4 Nahka- ja jalkineteollisuus
 • 64.5 Hienomekaaninen teollisuus
 • 64.52 Optiset ja lääketieteelliset laitteet
 • 64.54 Soitinrakennus
 • 64.57 Kelloteollisuus
 • 65 KÄSITYÖ. KOTITEOLLISUUS
 • 65 KÄSITYÖ. KOTITEOLLISUUS
 • 65.1 Puutyö
 • 65.11 Huonekalujen rakentaminen
 • 65.2 Metallityö
 • 65.3 Nahkatyö
 • 65.4 Tekstiilityö
 • 65.41 Kudonta
 • 65.411 Matonkudonta
 • 65.42 Ompelu
 • 65.421 Koruompelu. Kirjonta
 • 65.424 Lastenvaatteiden valmistus käsityönä
 • 65.43 Neulonta
 • 65.433 Virkkaus. Nypläys
 • 65.434 Solmeilu. Makramee. Fransut
 • 65.44 Kankaanpainanta
 • 65.45 Kehrääminen. Karstaus. Värjäys
 • 65.5 Paperi- ja pahvityöt
 • 65.6 Muovailu. Keramiikkatyöt
 • 65.7 Lasimaalaus. Posliinimaalaus
 • 65.8 Leikkikalut
 • 65.9 Muut käsityöt
 • 65.91 Helmityöt
 • 65.92 Juuri-, kaisla-, kori-, korkki-, lastu-, niini-, olki-, paju-, rottinki-, tuohi- ja tulitikkutyöt
 • 65.93 Betoni- ja kipsityöt
 • 66 RAKENNUSTEKNIIKKA
 • 66 RAKENNUSTEKNIIKKA
 • 66.1 Rakennusstatiikka. Rakennussuunnittelu
 • 66.2 Geotekniikka. Maatyöt
 • 66.3 Talonrakennus
 • 66.32 Rakenneosat
 • 66.33 Rakennusaineet. Rakennustyöt
 • 66.34 LVI-työt. Sähkötyöt
 • 66.341 Lämmitys
 • 66.35 Rakennusten erillistilat
 • 66.36 Huoneakustiikka
 • 66.4 Rakennuksen kunnossapito
 • 66.6 Tienrakennus
 • 66.7 Vesirakennus
 • 66.9 Kunnallistekninen ympäristönhuolto
 • 66.93 Vesi- ja jätevesihuolto
 • 66.94 Jätehuolto. Kierrätys
 • 67 MAA- JA METSÄTALOUS. ELINTARVIKETEOLLISUUS. BIOTEKNIIKKA
 • 67 MAA- JA METSÄTALOUS. ELINTARVIKETEOLLISUUS. BIOTEKNIIKKA
 • 67.1 Maatalouspolitiikka
 • 67.3 Maanviljely. Puutarhanhoito. Hyötykasvit
 • 67.31 Vihannes- ja juureskasvit
 • 67.32 Hedelmä- ja marjakasvit
 • 67.33 Koristekasvit
 • 67.331 Huonekasvit. Kukka-asetelmat
 • 67.34 Vilja- ja heinäkasvit
 • 67.35 Yrtti- ja maustekasvit
 • 67.36 Muut hyötykasvit
 • 67.38 Viljelymenetelmät
 • 67.39 Kasvinsuojelu
 • 67.4 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
 • 67.41 Hevosten hoito
 • 67.42 Nautojen, lampaiden ja vuohien hoito
 • 67.43 Sikojen hoito
 • 67.44 Siipikarjan hoito
 • 67.45 Lemmikkieläinten hoito
 • 67.451 Koirat
 • 67.452 Kissat
 • 67.453 Häkkilinnut
 • 67.454 Akvaariot
 • 67.455 Pikkunisäkkäät
 • 67.456 Matelijat. Sammakkoeläimet
 • 67.46 Poronhoito
 • 67.47 Mehiläisten hoito. Hyönteisten kasvatus
 • 67.48 Turkistarhaus
 • 67.49 Eläinlääketiede
 • 67.5 Metsätalous
 • 67.51 Metsänhoito
 • 67.52 Puunkorjuu. Puukauppa. Metsänarviointi
 • 67.58 Metsien monikäyttö
 • 67.581 Marjastus. Luonnonmarjat
 • 67.582 Sienestys
 • 67.6 Metsästys. Kalastus
 • 67.61 Metsästys
 • 67.62 Kalastus
 • 67.7 Elintarviketeollisuus
 • 67.73 Nautintoaineteollisuus
 • 67.8 Biotekniikka
 • 68 KOTITALOUS. LAITOSTALOUS
 • 68 KOTITALOUS. LAITOSTALOUS
 • 68.2 Ruoanvalmistus. Ruokakulttuuri
 • 68.21 Säilöntä
 • 68.22 Kasvisruoat. Sieniruoat
 • 68.221 Vegaaniruoat
 • 68.23 Liha-, lintu- ja kalaruoat
 • 68.24 Leipominen. Makeiset. Jälkiruoat
 • 68.25 Eri maiden ja alueiden ruokalajit ja ruokakulttuuri
 • 68.252 Ruokalajit ja ruokakulttuuri, Suomi
 • 68.26 Tarjoilu
 • 68.27 Juomat
 • 68.3 Huonetilojen ja irtaimiston hoito
 • 68.31 Vaatteiden pesu ja hoito
 • 68.33 Siivous
 • 68.4 Sisustusoppaat
 • 68.8 Hotelli- ja ravintolatalous. Suurkeittiöt. Ateriapalvelut
 • 69 LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE
 • 69 LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE
 • 69.1 Liiketalouden hallinto
 • 69.11 Johtamisen tekniikka ja menetelmät
 • 69.12 Tuotannon organisointi ja suunnittelu
 • 69.13 Henkilöstöpolitiikka
 • 69.15 Työntutkimukset. Työanalyysi. Työn suunnittelu
 • 69.16 Toimistotyö. Toimistotekniikka
 • 69.162 Konekirjoitus. Tekstinkäsittely. Pikakirjoitus
 • 69.163 Kauppakirjeenvaihto
 • 69.2 Liiketaloudellinen laskentatoimi
 • 69.21 Liiketaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus
 • 69.3 Markkinointi. Kauppa
 • 69.32 Tavaraoppi
 • 69.33 Materiaalitoiminnot
 • 69.34 Asiakaspalvelu. Myyntityö
 • 69.35 Mainonta
 • 69.6 Liikenne
 • 69.62 Maaliikenne
 • 69.63 Vesiliikenne
 • 69.64 Lentoliikenne
 • 69.7 Posti
 • 69.71 Postimerkkeily
 • 7 TAITEET. LIIKUNTA
 • 7 TAITEET. LIIKUNTA
 • 70 TAIDE. TAIDEHISTORIA
 • 70 TAIDE. TAIDEHISTORIA
 • 70.01 Taiteen estetiikka
 • 70.03 Taiteen hakuteokset. Taiteilijamatrikkelit
 • 70.062 Taidemuseot. Taidekokoelmat
 • 70.063 Taidenäyttelyt
 • 70.1 Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka
 • 70.2 Taidekauppa
 • 70.3 Kansantaide. Alkuperäiskansojen taide
 • 70.9 Yleinen taidehistoria
 • 70.91 Länsimainen taide. Euroopan taide
 • 70.911 Esihistoriallinen ja vanhan ajan taide
 • 70.912 Keskiajan taide
 • 70.913 Uuden ajan taide
 • 70.9131 Renessanssin taide
 • 70.9132 Barokin ja rokokoon taide
 • 70.9133 1800-luvun ja vuosisadan vaihteen taide
 • 70.9134 Nykyajan taide
 • 70.92 Yleinen taidehistoria, Suomi
 • 70.93 Yleinen taidehistoria, Pohjoismaat
 • 70.94 Yleinen taidehistoria, Keski-Eurooppa
 • 70.941 Yleinen taidehistoria, Saksa
 • 70.95 Yleinen taidehistoria, Iso-Britannia. Irlanti
 • 70.96 Yleinen taidehistoria, Etelä-Eurooppa
 • 70.961 Yleinen taidehistoria, Ranska
 • 70.962 Yleinen taidehistoria, Italia
 • 70.963 Yleinen taidehistoria, Espanja
 • 70.97 Yleinen taidehistoria, Itä-Eurooppa
 • 70.971 Yleinen taidehistoria, Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova
 • 70.981 Yleinen taidehistoria, Aasia
 • 70.982 Yleinen taidehistoria, Afrikka
 • 70.983 Yleinen taidehistoria, Amerikka
 • 70.985 Yleinen taidehistoria, Australia ja Oseania
 • 71 UUDET TAIDEMUODOT
 • 71 UUDET TAIDEMUODOT
 • 71.3 Tilataide. Ympäristötaide
 • 71.5 Tatuointi. Kehotaide
 • 71.7 Performanssitaide. Esitystaide
 • 71.8 Katutaide. Graffititaide
 • 72 ARKKITEHTUURI
 • 72 ARKKITEHTUURI
 • 72.2 Rakennukset. Rakennustyypit
 • 72.22 Asuinrakennukset
 • 72.24 Kirkot ja muut uskonnolliset rakennukset
 • 72.26 Linnat. Linnoitukset. Palatsit. Kartanot
 • 72.29 Kulttuurirakennukset
 • 72.9 Arkkitehtuurin historia
 • 72.91 Euroopan arkkitehtuuri
 • 72.911 Esihistoriallinen ja vanhan ajan arkkitehtuuri
 • 72.912 Keskiajan arkkitehtuuri
 • 72.913 Uuden ajan arkkitehtuuri
 • 72.9131 Renessanssin arkkitehtuuri
 • 72.9132 Barokin ja rokokoon arkkitehtuuri
 • 72.9133 1800-luvun ja vuosisadan vaihteen arkkitehtuuri
 • 72.9134 Nykyajan arkkitehtuuri
 • 72.92 Arkkitehtuurin historia, Suomi
 • 72.93 Arkkitehtuurin historia, Pohjoismaat
 • 72.94 Arkkitehtuurin historia, Keski-Eurooppa
 • 72.941 Arkkitehtuurin historia, Saksa
 • 72.95 Arkkitehtuurin historia, Iso-Britannia. Irlanti
 • 72.96 Arkkitehtuurin historia, Etelä-Eurooppa
 • 72.961 Arkkitehtuurin historia, Ranska
 • 72.962 Arkkitehtuurin historia, Italia
 • 72.963 Arkkitehtuurin historia, Espanja
 • 72.97 Arkkitehtuurin historia, Itä-Eurooppa
 • 72.971 Arkkitehtuurin historia, Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova
 • 72.981 Arkkitehtuurin historia, Aasia
 • 72.982 Arkkitehtuurin historia, Afrikka
 • 72.983 72.985 Arkkitehtuurin historia, Australia ja Oseania
 • 73 KUVANVEISTOTAIDE
 • 73 KUVANVEISTOTAIDE
 • 73.1 Kuvanveiston materiaalit ja tekniikka
 • 73.9 Kuvanveistotaiteen historia
 • 73.91 Euroopan kuvanveistotaide
 • 73.911 Esihistoriallinen ja vanhan ajan kuvanveistotaide
 • 73.912 Keskiajan kuvanveistotaide
 • 73.913 Uuden ajan kuvanveistotaide
 • 73.9131 Renessanssin kuvanveistotaide
 • 73.9132 Barokin ja rokokoon kuvanveistotaide
 • 73.9133 1800-luvun ja vuosisadan vaihteen kuvanveistotaide
 • 73.9134 Nykyajan kuvanveistotaide
 • 73.92 Kuvanveistotaiteen historia, Suomi
 • 73.93 Kuvanveistotaiteen historia, Pohjoismaat
 • 73.94 Kuvanveistotaiteen historia, Keski-Eurooppa
 • 73.941 Kuvanveistotaiteen historia, Saksa
 • 73.95 Kuvanveistotaiteen historia, Iso-Britannia. Irlanti
 • 73.96 Kuvanveistotaiteen historia, Etelä-Eurooppa
 • 73.961 Kuvanveistotaiteen historia, Ranska
 • 73.962 Kuvanveistotaiteen historia, Italia
 • 73.963 Kuvanveistotaiteen historia, Espanja
 • 73.97 Kuvanveistotaiteen historia, Itä-Eurooppa
 • 73.971 Kuvanveistotaiteen historia, Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova
 • 73.981 Kuvanveistotaiteen historia, Aasia
 • 73.982 Kuvanveistotaiteen historia, Afrikka
 • 73.983 Kuvanveistotaiteen historia, Amerikka
 • 73.985 Kuvanveistotaiteen historia, Australia ja Oseania
 • 74 MAALAUSTAIDE. PIIRUSTUSTAIDE
 • 74 MAALAUSTAIDE. PIIRUSTUSTAIDE
 • 74.1 Piirustustaide
 • 74.11 Piirustuksen tekniikka
 • 74.12 Tekstaus. Kalligrafia
 • 74.17 Pilapiirrokset. Karikatyyrit
 • 74.2 Maalaustaide
 • 74.21 Maalaustaiteen materiaalit ja tekniikka
 • 74.3 Aiheet piirustus- ja maalaustaiteessa
 • 74.9 Piirustus- ja maalaustaiteen historia
 • 74.91 Euroopan piirustus- ja maalaustaide
 • 74.911 Esihistoriallisen ja vanhan ajan piirustus- ja maalaustaide
 • 74.912 Keskiajan piirustus- ja maalaustaide
 • 74.913 Uuden ajan piirustus- ja maalaustaide
 • 74.9131 Renessanssin piirustus- ja maalaustaide
 • 74.9132 Barokin ja rokokoon piirustus- ja maalaustaide
 • 74.9133 1800-luvun ja vuosisadan vaihteen piirustus- ja maalaustaide
 • 74.9134 Nykyajan piirustus- ja maalaustaide
 • 74.92 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Suomi
 • 74.93 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Pohjoismaat
 • 74.94 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Keski-Eurooppa
 • 74.941 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Saksa
 • 74.948 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Alankomaat. Belgia
 • 74.95 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Iso-Britannia. Irlanti
 • 74.96 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Etelä-Eurooppa
 • 74.961 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Ranska
 • 74.962 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Italia
 • 74.963 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Espanja
 • 74.97 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Itä-Eurooppa
 • 74.971 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova
 • 74.981 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Aasia
 • 74.982 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Afrikka
 • 74.983 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Amerikka
 • 74.985 Piirustus- ja maalaustaiteen historia, Australia ja Oseania
 • 75 GRAFIIKKA. VALOKUVAUS
 • 75 GRAFIIKKA. VALOKUVAUS
 • 75.1 Grafiikka
 • 75.11 Grafiikan materiaalit ja tekniikka
 • 75.12 Kuvitustaide
 • 75.13 Käyttögrafiikka
 • 75.19 Grafiikan historia
 • 75.192 Grafiikan historia, Suomi
 • 75.7 Valokuvaus. Valokuvataide
 • 75.71 Aiheet valokuvataiteessa
 • 75.72 Valokuvauksen tekniikka. Valokuvausoppaat
 • 75.79 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia
 • 75.792 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Suomi
 • 75.793 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Pohjoismaat
 • 75.794 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Keski-Eurooppa
 • 75.7941 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Saksa
 • 75.795 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Iso-Britannia. Irlanti
 • 75.796 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Etelä-Eurooppa
 • 75.7961 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Ranska
 • 75.7962 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Italia
 • 75.7963 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Espanja
 • 75.797 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Itä-Eurooppa
 • 75.7971 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova
 • 75.7981 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Aasia
 • 75.7982 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Afrikka
 • 75.7983 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Amerikka
 • 75.7985 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia, Australia ja Oseania
 • 76 MUOTOILU. TAIDETEOLLISUUS. TAIDEKÄSITYÖ
 • 76 MUOTOILU. TAIDETEOLLISUUS. TAIDEKÄSITYÖ
 • 76.1 Sisustusarkkitehtuuri. Huonekalutaide
 • 76.2 Tekstiilitaide
 • 76.3 Lasitaide. Keramiikkataide
 • 76.4 Taidetaonta. Korutaide
 • 76.5 Koristetaide. Ornamentiikka
 • 76.7 Paperitaide
 • 76.8 Antiikkiesineiden keräily
 • 76.9 Taideteollisuuden ja taidekäsityön historia
 • 76.92 Taideteollisuuden ja taidekäsityön historia, Suomi
 • 77 NÄYTTÄMÖTAIDE. ELOKUVATAIDE
 • 77 NÄYTTÄMÖTAIDE. ELOKUVATAIDE
 • 77.1 Teatteritaide
 • 77.11 Teatterityö
 • 77.111 Teatteritekniikka
 • 77.12 Harrastajateatteri
 • 77.14 Lastenteatteri
 • 77.15 Teatterimuodot
 • 77.153 Nukketeatteri
 • 77.155 Pantomiimi
 • 77.156 Radio- ja tv-teatteri
 • 77.157 Musiikkiteatteri
 • 77.19 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia
 • 77.192 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Suomi
 • 77.193 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Pohjoismaat
 • 77.194 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Keski-Eurooppa
 • 77.1941 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Saksa
 • 77.195 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Iso-Britannia. Irlanti
 • 77.196 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Etelä-Eurooppa
 • 77.1961 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Ranska
 • 77.1962 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Italia
 • 77.1963 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Espanja
 • 77.197 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Itä-Eurooppa
 • 77.1971 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova
 • 77.1981 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Aasia
 • 77.1982 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Afrikka
 • 77.1983 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Amerikka
 • 77.1985 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia, Australia ja Oseania
 • 77.2 Ilmaisutaito. Puhetaito. Lausuntataide
 • 77.3 Tanssi
 • 77.32 Tanssitaide
 • 77.37 Seuratanssit. Tanssiurheilu
 • 77.38 Kansantanssit. Kansantanhut
 • 77.4 Elokuva. Elokuvataide
 • 77.41 Elokuvatekniikka
 • 77.411 Video- ja kaitafilmauksen tekniikka
 • 77.43 Elokuvan lajit. Televisiosarjojen lajit
 • 77.433 Animaatioelokuva
 • 77.49 Elokuvan historia. Televisio-ohjelmien historia
 • 77.492 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Suomi
 • 77.493 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Pohjoismaat
 • 77.494 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Keski-Eurooppa
 • 77.4941 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Saksa
 • 77.495 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Iso-Britannia. Irlanti
 • 77.496 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Etelä-Eurooppa
 • 77.4961 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Ranska
 • 77.4962 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Italia
 • 77.4963 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Espanja
 • 77.497 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Itä-Eurooppa
 • 77.4971 77.4981 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Aasia
 • 77.4982 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Afrikka
 • 77.4983 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Amerikka
 • 77.4985 Elokuvan ja televisio-ohjelmien historia, Australia ja Oseania
 • 78 MUSIIKKI
 • 78 MUSIIKKI
 • 78.1 Musiikin tutkimus
 • 78.11 Musiikin filosofia
 • 78.114 Musiikin psykologia
 • 78.12 Liturgisen musiikin tutkimus
 • 78.13 Musiikin sosiologia
 • 78.14 Etnomusikologia
 • 78.15 Musiikin fysiologian tutkimus
 • 78.16 Musiikkiteollisuus. Musiikkiteknologia
 • 78.17 Musiikin estetiikka
 • 78.18 Populaarimusiikin tutkimus
 • 78.19 Musiikinhistorian tutkimus
 • 78.2 Musiikin teoria
 • 78.21 Rytmioppi
 • 78.22 Säveloppi
 • 78.23 Sointuoppi
 • 78.24 Sävellysoppi
 • 78.25 Muoto-oppi
 • 78.26 Soitinnusoppi
 • 78.27 Notaatio
 • 78.28 Säveltapailu
 • 78.29 Musiikin tulkinta
 • 78.3 Laulumusiikki. Näyttämömusiikki. Liturginen musiikki
 • 78.31 Laulukokoelmat
 • 78.311 Lastenlaulut. Lastenmusiikki
 • 78.3112 Suomenkieliset lastenlaulut
 • 78.3113 Ruotsinkieliset lastenlaulut
 • 78.3114 Saksankieliset lastenlaulut
 • 78.3115 Englanninkieliset lastenlaulut
 • 78.3116 Ranskan-, italian-, espanjan- ja portugalinkieliset lastenlaulut
 • 78.3117 Venäjänkieliset lastenlaulut
 • 78.3118 Muunkieliset lastenlaulut
 • 78.312 Suomenkieliset sekasisältöiset laulukokoelmat
 • 78.313 Ruotsinkieliset sekasisältöiset laulukokoelmat
 • 78.314 Saksankieliset sekasisältöiset laulukokoelmat
 • 78.315 Englanninkieliset sekasisältöiset laulukokoelmat
 • 78.316 Ranskan-, italian-, espanjan- ja portugalinkieliset sekasisältöiset laulukokoelmat
 • 78.317 Venäjänkieliset sekasisältöiset laulukokoelmat
 • 78.318 Muunkieliset sekasisältöiset laulukokoelmat
 • 78.32 Yksinlaulu
 • 78.321 Yksinlaulu ilman säestystä
 • 78.322 Yksinlaulu pianon tai muun sointusoittimen säestyksellä
 • 78.323 Yksinlaulu jonkin muun soittimen tai soitinyhtyeen säestyksellä
 • 78.324 Yksinlaulu orkesterin säestyksellä
 • 78.33 Lauluyhtyeet (2-9 laulajaa)
 • 78.331 Lauluyhtyeet ilman säestystä
 • 78.332 Lauluyhtyeet pianon tai muun sointusoittimen säestyksellä
 • 78.333 Lauluyhtyeet jonkin muun soittimen tai soitinyhtyeen säestyksellä
 • 78.334 Lauluyhtyeet orkesterin säestyksellä
 • 78.34 Kuorot (yli 9 laulajaa)
 • 78.341 Kuorot ilman säestystä
 • 78.3411 Sekakuorot
 • 78.3412 Mieskuorot
 • 78.3413 Naiskuorot
 • 78.3414 Lapsi- ja nuorisokuorot
 • 78.342 Kuorot pianon tai muun sointusoittimen säestyksellä
 • 78.343 Kuorot jonkin muun soittimen tai soitinyhtyeen säestyksellä
 • 78.344 Kuorot orkesterin säestyksellä
 • 78.35 Näyttämömusiikki
 • 78.351 Oopperat
 • 78.3511 Oopperoiden soitinosat
 • 78.3512 Oopperoiden solistiset lauluosat
 • 78.3513 Oopperoiden kuoro-osat
 • 78.352 Operetit. Musikaalit. Musiikkinäytelmät
 • 78.355 Elokuva-, televisio- ja videomusiikki
 • 78.356 Pelimusiikki
 • 78.36 Oratoriot. Passiot. Messut. Kantaatit. Motetit
 • 78.361 Oratoriot
 • 78.362 Passiot
 • 78.363 Messut. Requiemit
 • 78.364 Kantaatit
 • 78.365 Motetit
 • 78.37 Liturginen musiikki
 • 78.371 Protestanttisten kirkkojen liturginen musiikki
 • 78.372 Roomalaiskatolisen kirkon liturginen musiikki
 • 78.373 Ortodoksisen kirkon ja itämaisten kirkkojen liturginen musiikki
 • 78.374 Juutalainen musiikki
 • 78.375 Islamilainen musiikki
 • 78.376 Buddhalainen, hindulainen ja shintolainen musiikki
 • 78.379 Muiden uskontokuntien liturginen musiikki
 • 78.38 Melodraamat
 • 78.4 Etnomusiikki. Kansanmusiikki
 • 78.41 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Pohjoismaat
 • 78.42 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Suomi
 • 78.421 Suomalainen etnomusiikki
 • 78.4213 Suomenkieliset kansanlaulut
 • 78.4215 Suomenkielisten alueiden pelimannimusiikki
 • 78.422 Suomenruotsalainen etnomusiikki
 • 78.4223 Suomen ruotsinkieliset kansanlaulut
 • 78.4225 Ruotsinkielisten alueiden pelimannimusiikki
 • 78.43 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Pohjoismaat
 • 78.431 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Ruotsi
 • 78.432 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Norja
 • 78.433 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Tanska
 • 78.434 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Islanti
 • 78.44 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Keski-Eurooppa
 • 78.441 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Saksa
 • 78.443 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Tsekki. Slovakia
 • 78.444 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Itävalta
 • 78.445 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Unkari
 • 78.446 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Sveitsi. Liechtenstein
 • 78.448 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Alankomaat. Belgia. Luxemburg
 • 78.45 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Brittein saaret
 • 78.451 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Englanti
 • 78.452 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Wales
 • 78.453 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Skotlanti
 • 78.457 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Irlanti
 • 78.46 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Etelä-Eurooppa
 • 78.461 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Ranska
 • 78.462 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Italia
 • 78.463 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Espanja
 • 78.464 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Portugali
 • 78.465 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Malta
 • 78.468 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Balkanin alue
 • 78.4681 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Bulgaria
 • 78.4682 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Romania
 • 78.4683 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, entisen Jugoslavian alue
 • 78.4684 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Albania
 • 78.4685 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Kreikka
 • 78.47 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Itä-Eurooppa
 • 78.471 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Venäjä
 • 78.4711 Venäjän alueella elävien suomensukuisten kansojen etnomusiikki
 • 78.472 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Baltian maat
 • 78.473 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Puola
 • 78.474 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Valko-Venäjä. Ukraina. Moldova
 • 78.475 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Armenia. Azerbaidzan. Georgia
 • 78.48 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Aasia. Afrikka. Amerikka. Australia
 • 78.481 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Aasia
 • 78.4811 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Etu-Aasia
 • 78.48111 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Turkki
 • 78.48112 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Israel
 • 78.48113 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Syyria. Jordania. Libanon. Irak. Kuwait
 • 78.48114 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Iran. Afganistan
 • 78.48115 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Saudi-Arabia. Bahrain. Jemen. Oman. Qatar
 • 78.4812 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Etelä-Aasia
 • 78.48121 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Intia. Kashmir
 • 78.48122 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Pakistan. Bangladesh
 • 78.48123 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Himalajan alue
 • 78.48124 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Sri Lanka. Malediivit
 • 78.4813 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Kaakkois-Aasia
 • 78.48131 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Myanmar
 • 78.48132 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Thaimaa. Laos. Kambodza. Vietnam
 • 78.48133 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Indonesia. Malesia. Brunei
 • 78.48134 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Filippiinit
 • 78.4814 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Keski-Aasia
 • 78.48141 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Mongolia
 • 78.48142 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Kazakstan. Kirgisia. Tadzikistan. Turkmenistan Uzbekistan
 • 78.4815 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Siperia
 • 78.4816 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Itä-Aasia
 • 78.48161 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Kiina
 • 78.48162 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Korea
 • 78.48163 Etnomusiikki. Kansanmusiikki. Japani
 • 78.482 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Afrikka
 • 78.4821 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Pohjois-Afrikka
 • 78.4825 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Länsi-Afrikka
 • 78.4826 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Keski-Afrikka
 • 78.4827 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Itä-Afrikka
 • 78.4828 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Etelä-Afrikka
 • 78.4829 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Afrikan saaret
 • 78.483 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Amerikka
 • 78.4831 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Pohjois-Amerikka
 • 78.48312 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Yhdysvallat
 • 78.48313 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Kanada
 • 78.4835 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Väli-Amerikka
 • 78.48351 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Meksiko
 • 78.48355 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Muut Väli-Amerikan maat
 • 78.48356 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Karibianmeren alue
 • 78.4838 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Etelä-Amerikka
 • 78.48381 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Venezuela. Guyana. Surinam. Ranskan Guayana
 • 78.48382 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Kolumbia
 • 78.48383 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Ecuador. Peru. Bolivia
 • 78.48385 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Chile
 • 78.48386 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Argentiina. Uruguay. Paraguay
 • 78.48388 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Brasilia
 • 78.485 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Australia ja Oseania
 • 78.4851 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Australia. Tasmania
 • 78.4854 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Uusi-Seelanti
 • 78.4856 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Uusi-Guinea
 • 78.4857 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Tyynenmeren saaret
 • 78.48575 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Havaiji
 • 78.49 Useiden valtioiden alueelle ulottuvat etniset musiikkikulttuurit
 • 78.491 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Saamelaiset
 • 78.492 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Romanit
 • 78.493 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Juutalaiset
 • 78.494 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Tataarit
 • 78.495 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Kurdit
 • 78.496 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Intiaanit
 • 78.497 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Eskimot
 • 78.499 Muut useiden valtioiden alueelle ulottuvat musiikkikulttuurit
 • 78.5 Yhtye- ja orkesterimusiikki
 • 78.51 Yhtyeet (2-9 soittajaa)
 • 78.511 Duot ilman pianoa tai muuta sointusoitinta
 • 78.5111 Kaksi eri kosketin- ja/tai näppäilysoitinta
 • 78.5112 Kaksi eri jousisoitinta
 • 78.5113 Kaksi eri puhallinsoitinta
 • 78.5119 Muut kahden eri soittimen kokoonpanot
 • 78.512 Triot
 • 78.5121 Kosketinsoitin ja kaksi jousisoitinta
 • 78.5122 Kolme jousisoitinta
 • 78.5123 Kolme puhallinsoitinta
 • 78.5124 Puhallinsoitin ja kaksi jousisoitinta
 • 78.5129 Muut kolmen soittimen kokoonpanot
 • 78.513 Kvartetit
 • 78.5131 Kosketinsoitin ja kolme jousisoitinta
 • 78.5132 Neljä jousisoitinta
 • 78.5133 Neljä puhallinsoitinta
 • 78.5134 Puhallinsoitin ja kolme jousisoitinta
 • 78.5139 Muut neljän eri soittimen kokoonpanot
 • 78.514 Kvintetit
 • 78.5141 Kosketinsoitin ja neljä jousisoitinta
 • 78.5142 Viisi jousisoitinta
 • 78.5143 Viisi puhallinsoitinta
 • 78.5144 Puhallinsoitin ja neljä jousisoitinta
 • 78.5145 Kosketinsoitin ja neljä puhallinsoitinta
 • 78.5149 Muut viiden soittimen kokoonpanot
 • 78.515 Sekstetit
 • 78.516 Septetit
 • 78.517 Oktetit
 • 78.518 Nonetit
 • 78.519 Kokoonpanoltaan poikkeukselliset yhtyeet
 • 78.52 Kamariorkesterit (yli 9, yleensä alle 25 soittajaa)
 • 78.521 Jousiorkesterit
 • 78.522 Puhallinsoittimista koostuvat kamariorkesterit
 • 78.53 Puhallinorkesterit (yli 25 soittajaa)
 • 78.54 Orkesterit (yleensä enemmän kuin 25 soittajaa)
 • 78.541 Sinfoniat
 • 78.55 Konsertot
 • 78.551 Concerto grossot. Sinfonia concertantet
 • 78.552 Konsertot kahdelle soolosoittimelle
 • 78.553 Konsertot kolmelle tai useammalle soolosoittimelle
 • 78.554 Konsertot yhtyeelle
 • 78.555 Konsertot orkesterille
 • 78.556 Konsertot yhdelle kosketin- tai näppäilysoittimelle
 • 78.5561 Konsertot pianolle
 • 78.5562 Konsertot uruille
 • 78.5563 Konsertot cembalolle
 • 78.5564 Konsertot harpulle
 • 78.5565 Konsertot kitaralle
 • 78.5566 Konsertot harmonikalle
 • 78.5569 Muut konsertot yhdelle kosketin- tai näppäilysoittimelle
 • 78.557 Konsertot yhdelle jousisoittimelle
 • 78.5571 Konsertot viululle
 • 78.5572 Konsertot alttoviululle
 • 78.5573 Konsertot sellolle
 • 78.5574 Konsertot kontrabassolle
 • 78.5579 Muut konsertot yhdelle jousisoittimelle
 • 78.558 Konsertot yhdelle puhallinsoittimelle
 • 78.5581 Konsertot huilulle
 • 78.5582 Konsertot klarinetille. Konsertot saksofonille
 • 78.5583 Konsertot oboelle
 • 78.5584 Konsertot fagotille
 • 78.5585 Konsertot trumpetille
 • 78.5586 Konsertot käyrätorvelle
 • 78.5589 Muut konsertot yhdelle puhallinsoittimelle
 • 78.559 Konsertot muille soolosoittimille
 • 78.6 Kosketinsoitinmusiikki. Näppäilysoitinmusiikki
 • 78.61 Piano
 • 78.611 Pianonsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki (esim. etydit)
 • 78.612 Piano neli- tai useampikätisesti soitettuna
 • 78.613 Kaksi tai useampia pianoja
 • 78.62 Urut
 • 78.621 Urkujensoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.622 Urut neli- ja useampikätisesti soitettuina
 • 78.623 Kahdet tai useammat urut
 • 78.63 Cembalo
 • 78.631 Cembalonsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.632 Cembalo neli- tai useampikätisesti soitettuna
 • 78.633 Kaksi tai useampia cembaloita
 • 78.64 Harppu
 • 78.641 Harpunsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.643 Kaksi tai useampia harppuja
 • 78.65 Kitara
 • 78.651 Kitaransoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.653 Kaksi tai useampia kitaroita
 • 78.66 Harmonikka
 • 78.661 Harmonikan opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.663 Kaksi tai useampia harmonikkoja
 • 78.67 Kantele
 • 78.671 Kanteleensoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.673 Kaksi tai useampia kanteleita
 • 78.68 Muut kosketinsoittimet
 • 78.681 Sähköurkujensoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.682 Sähköurut neli- tai useampikätisesti soitettuina
 • 78.683 Kahdet tai useammat sähköurut
 • 78.69 Muut näppäilysoittimet
 • 78.691 Muiden näppäilysoittimien soiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.693 Kaksi muuta (samaa) näppäilysoitinta tai useampia muita (samoja) näppäilysoittimia
 • 78.7 Jousisoitinmusiikki
 • 78.71 Viulu
 • 78.711 Viulunsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.712 Viulu ilman säestystä
 • 78.713 Kaksi tai useampia viuluja
 • 78.72 Alttoviulu
 • 78.721 Alttoviulunsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.722 Alttoviulu ilman säestystä
 • 78.723 Kaksi tai useampia alttoviuluja
 • 78.73 Sello
 • 78.731 Sellonsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.732 Sello ilman säestystä
 • 78.733 Kaksi tai useampia selloja
 • 78.74 Kontrabasso
 • 78.741 Kontrabassonsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.742 Kontrabasso ilman säestystä
 • 78.743 Kaksi tai useampia kontrabassoja
 • 78.79 Muut jousisoittimet pianon tai muun sointusoittimen säestyksellä
 • 78.8 Puhallinsoitinmusiikki. Lyömäsoitinmusiikki. Muilla soittimilla esitetty musiikki. Elektroakustinen musiikki. Musiikkikulttuurien sulautumat. Populaarimusiikki
 • 78.81 Huilu
 • 78.811 Huilunsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.812 Huilu ilman säestystä
 • 78.813 Kaksi tai useampia huiluja
 • 78.82 Klarinetti
 • 78.821 Klarinetinsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.822 Klarinetti ilman säestystä
 • 78.823 Kaksi tai useampia klarinetteja
 • 78.83 Oboe
 • 78.831 Oboensoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.832 Oboe ilman säestystä
 • 78.833 Kaksi tai useampia oboeita
 • 78.84 Fagotti
 • 78.841 Fagotinsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.842 Fagotti ilman säestystä
 • 78.843 Kaksi tai useampia fagotteja
 • 78.85 Trumpetti
 • 78.851 Trumpetinsoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.852 Trumpetti ilman säestystä
 • 78.853 Kaksi tai useampia trumpetteja
 • 78.86 Muut vaskipuhaltimet pianon tai muun sointusoittimen säestyksellä
 • 78.861 Muiden vaskipuhaltimien soiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki
 • 78.862 Muut vaskipuhaltimet ilman säestystä
 • 78.863 Kaksi muuta (samaa) vaskipuhallinta tai useampia muita (samoja) vaskipuhaltimet
 • 78.87 Lyömäsoittimet. Muut soittimet
 • 78.871 Rummut. Symbaalit
 • 78.872 Marimba. Patarummut
 • 78.873 Huuliharppu. Melodica
 • 78.874 Syntetisaattorit
 • 78.875 Automaattisoittimet. Posetiivit. Soittorasiat
 • 78.879 Muut soittimet
 • 78.88 Elektroakustinen musiikki
 • 78.89 Musiikkikulttuurien sulautumat. Populaarimusiikki
 • 78.891 Popmusiikki
 • 78.8911 Rock
 • 78.89111 Rock and roll. Rockabilly
 • 78.89112 Hard rock. Heavy rock
 • 78.89113 Progressiivinen rock. Proge
 • 78.8912 Folkmusiikki. Hootenanny. Folk rock
 • 78.8913 Country
 • 78.8914 Soul. Funk. Hip hop. Rap
 • 78.89141 Soul. Funk
 • 78.89142 Hip hop. Rap
 • 78.8915 Reggae. Ska
 • 78.8916 Elektroninen popmusiikki. Electronica. Ambient
 • 78.89161 EDM (electronic dance music). Elekroninen tanssimusiikki
 • 78.89162 Ambient. Downtempo
 • 78.8917 Etninen popmusiikki
 • 78.892 Blues. Jazz
 • 78.8921 Blues
 • 78.89211 Folk-blues. Country blues. Mississippi blues
 • 78.89212 Barrelhouse piano. Boogie woogie
 • 78.89213 City-blues. Chicago-blues
 • 78.89214 Rhythm and blues. Doo wop
 • 78.89215 Zydeco
 • 78.8922 Jazz
 • 78.89221 Traditionaalinen jazz
 • 78.89222 Swing
 • 78.89223 Bebop. Mainstream-jazz. Afrokuubalainen jazz
 • 78.89224 Free jazz. Avantgarde jazz
 • 78.89225 Third stream -jazz
 • 78.89226 Fuusiomusiikki
 • 78.89227 Etninen jazz
 • 78.893 Viihdemusiikki
 • 78.8931 Instrumentaalinen viihdemusiikki
 • 78.8932 Suomenkielinen laulettu viihdemusiikki
 • 78.8933 Ruotsinkielinen laulettu viihdemusiikki
 • 78.8934 Saksankielinen laulettu viihdemusiikki
 • 78.8935 Englanninkielinen laulettu viihdemusiikki
 • 78.8936 Ranskan-, italian-, espanja- ja portugalinkielinen laulettu viihdemusiikki
 • 78.8937 Venäjänkielinen laulettu viihdemusiikki
 • 78.8938 Muilla kielillä laulettu viihdemusiikki
 • 78.894 Laulelmamusiikki
 • 78.8941 Kabaree. Revyy
 • 78.8942 Suomenkielinen laulelmamusiikki
 • 78.8943 Ruotsinkielinen laulelmamusiikki
 • 78.8944 Saksankielen laulelmamusiikki
 • 78.8945 Englanninkielinen laulelmamusiikki
 • 78.8946 Ranskan-, italian-, espanjan- ja portugalinkielinen laulelmamusiikki
 • 78.8947 Venäjänkielinen laulelmamusiikki
 • 78.8948 Muunkielinen laulelmamusiikki
 • 78.896 Hengellinen populaarimusiikki
 • 78.8961 Spirituaalit. Gospelit
 • 78.8962 Hengellinen pop- ja rockmusiikki
 • 78.897 Maailmanmusiikki
 • 78.898 New age -musiikki. Meditaatiomusiikki
 • 78.9 Musiikin historia
 • 78.91 Länsimaisen taidemusiikin historia
 • 78.911 Vanhimpien kulttuurien musiikki. Antiikin ajan musiikki
 • 78.912 Keskiajan musiikki (n. 1000-1400)
 • 78.913 Renessanssin ajan musiikki (n. 1400-1600)
 • 78.914 Barokkiajan musiikki (n. 1600-1750)
 • 78.915 Klassismin ajan musiikki (n. 1750-1820)
 • 78.916 Romantiikan ajan musiikki (n. 1820-1900)
 • 78.917 1900- ja 2000-luvun musiikki
 • 78.92 Suomen musiikin historia
 • 78.93 Pohjoismaiden musiikin historia
 • 78.94 Keski-Euroopan maiden musiikin historia
 • 78.95 Brittein saarten musiikin historia
 • 78.96 Espanjan, Italian, Portugalin ja Ranskan musiikin historia
 • 78.97 Muiden Euroopan maiden musiikin historia
 • 78.98 Muiden maanosien maiden musiikin historia
 • 78.99 Henkilöhistoria
 • 78.991 Länsimaisen taidemusiikin edustajat
 • 78.992 Etnomusiikin edustajat
 • 78.993 Populaarimusiikin edustajat
 • 79 LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT
 • 79 LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT
 • 79.1 Liikunta. Urheilu
 • 79.11 Yleisurheilu
 • 79.12 Talviurheilu
 • 79.13 Uinti. Sukellus. Lainelautailu
 • 79.14 Soutu. Melonta. Purjehdus
 • 79.15 Hevosurheilu. Ratsastus
 • 79.16 Miekkailu
 • 79.17 Ammunta
 • 79.18 Voimailu. Kehonrakennus. Fitness-urheilu
 • 79.181 Itämaisperäiset lajit ja kamppailulajit
 • 79.182 Paini
 • 79.183 Nyrkkeily
 • 79.184 Painonnosto
 • 79.19 Pyöräily
 • 79.2 Voimistelu
 • 79.3 Palloilu
 • 79.31 Jalkapallo
 • 79.32 Pesäpallo
 • 79.33 Koripallo. Käsipallo. Lentopallo
 • 79.34 Golf
 • 79.35 Tennis
 • 79.36 Keilailu
 • 79.37 Jääkiekko. Jääpallo
 • 79.4 Retkeily. Ulkoilu
 • 79.42 Suunnistus
 • 79.43 Vuorikiipeily
 • 79.5 Lentourheilu. Moottoriurheilu
 • 79.51 Lentourheilu
 • 79.52 Autourheilu
 • 79.53 Moottoripyöräurheilu
 • 79.55 Moottoriveneurheilu
 • 79.6 Kuntoliikunta. Kuntourheilu
 • 79.7 Muut urheilu- ja liikuntamuodot
 • 79.8 Pelit. Leikit. Keräily
 • 79.81 Pelit
 • 79.812 Korttipelit
 • 79.813 Seurapelit. Seikkailupelit. Roolipelit
 • 79.814 Tietokilpailut. Päättelytehtävät
 • 79.815 Pöytäroolipelit. Liveroolipelit. Larppaus
 • 79.816 Mobiilipelit. Tietokonepelit. Interaktiiviset pelit
 • 79.84 Leikit
 • 79.85 Taikatemput
 • 79.86 Keräily
 • 79.9 Julkiset huvit
 • 79.91 Sirkus
 • 79.92 Arpajaiset. Veikkaus. Uhkapeli
 • 8 KAUNOKIRJALLISUUS. KIRJALLISUUSTIEDE. KIELITIEDE
 • 8 KAUNOKIRJALLISUUS. KIRJALLISUUSTIEDE. KIELITIEDE
 • 80 KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET
 • 80 KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET
 • 80.2 Suomenkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.21 Meänkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.22 Kveeninkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.23 Vironkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.24 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.25 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.251 Unkarinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.252 Saamenkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.3 Pohjoismaisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.31 Ruotsinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.32 Norjankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.33 Tanskankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.34 Islanninkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.35 Fäärinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.4 Saksankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.43 Friisinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.48 Hollanninkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.5 Englanninkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.6 Romaanisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokse
 • 80.61 Ranskankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.62 Italiankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.63 Espanjankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.64 Portugalinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.65 Romaniankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.67 Muilla romaanisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.7 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.71 Venäjänkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.72 Ukrainan- ja valkovenäjänkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.73 Puolankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.74 Tsekinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.75 Slovakinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.76 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.761 Bulgariankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.762 Makedoniankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.763 Sloveeninkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.764 Serbiankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.765 Kroaatinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.766 Bosniankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.78 Balttilaisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.781 Latviankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.782 Liettuankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.8 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.81 Kreikankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.812 Nykykreikankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.82 Latinankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.83 Indoiraanisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.831 Persiankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.832 Kurdinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.84 Albaniankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.88 Kelttiläisillä kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.9 Muilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.91 Turkinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.92 Seemiläisillä kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.922 Hepreankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.923 Arabiankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.93 Haamilaisilla kielillä julkaistut ja somalinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.94 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.943 Kiinankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.946 Thainkieliset, kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.948 Vietnaminkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.95 Japanin- ja koreankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.951 Japaninkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset (80.951)
 • 80.955 Koreankieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset (80.955)
 • 80.96 Afrikkalaisilla kielillä julkaistut, kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.98 Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistut, kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.99 Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut, kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 80.991 Keinotekoisilla kielillä julkaistut kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
 • 81 KANSANRUNOUS
 • 81 KANSANRUNOUS
 • 81.2 Kansansadut. Kansantarinat
 • 81.3 Sananlaskut. Arvoitukset. Vertaukset. Kaskut
 • 81.4 Kansaneepokset
 • 82 RUNOT
 • 82 RUNOT
 • 82.2 Suomenkieliset runot
 • 82.21 Meänkieliset runot
 • 82.22 Kveeninkieliset runot
 • 82.23 Vironkieliset runot
 • 82.24 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.25 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.251 Unkarinkieliset runot
 • 82.252 Saamenkieliset runot
 • 82.3 Pohjoismaisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.31 Ruotsinkieliset runot
 • 82.32 Norjankieliset runot
 • 82.33 Tanskankieliset runot
 • 82.34 Islanninkieliset runot
 • 82.35 Fäärinkieliset runot
 • 82.4 Saksankieliset runot
 • 82.43 Friisinkieliset runot
 • 82.48 Hollanninkieliset runot
 • 82.5 Englanninkieliset runot
 • 82.6 Romaanisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.61 Ranskankieliset runot
 • 82.62 Italiankieliset runot
 • 82.63 Espanjankieliset runot
 • 82.64 Portugalinkieliset runot
 • 82.65 Romaniankieliset runot
 • 82.67 Muilla romaanisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.7 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.71 Venäjänkieliset runot
 • 82.72 Ukrainankieliset runot. Valkovenäjänkieliset runot
 • 82.73 Puolankieliset runot
 • 82.74 Tsekinkinkieliset runot
 • 82.75 Slovakinkieliset runot
 • 82.76 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.761 Bulgariankieliset runot
 • 82.762 Makedoniankieliset runot
 • 82.763 Sloveeninkieliset runot
 • 82.764 Serbiankieliset runot
 • 82.765 Kroaatinkieliset runot
 • 82.766 Bosniankieliset runot
 • 82.78 Balttilaisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.781 Latviankieliset runot
 • 82.782 Liettuankieliset runot
 • 82.8 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.81 Kreikankieliset runot
 • 82.812 Nykykreikankieliset runot
 • 82.82 Latinankieliset runot
 • 82.83 Indoiraanisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.831 Persiankieliset runot
 • 82.832 Kurdinkieliset runot
 • 82.84 Albaniankieliset runot
 • 82.88 Kelttiläisillä kielillä julkaistut runot
 • 82.9 Muilla kielillä julkaistut runot
 • 82.91 Turkinkieliset runot
 • 82.92 Seemiläisillä kielillä julkaistut runot
 • 82.922 Hepreankieliset runot
 • 82.923 Arabiankieliset runot
 • 82.93 Haamilaisilla kielillä julkaistut runot. Somalinkieliset runot
 • 82.94 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.943 Kiinankieliset runot
 • 82.946 Thainkieliset runot
 • 82.948 Vietnaminkieliset runot
 • 82.95 Japaninkieliset runot. Koreankieliset runot
 • 82.951 Japaninkieliset runot
 • 82.955 Koreankieliset runot
 • 82.96 Afrikkalaisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.98 Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistut runot
 • 82.99 Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut runot
 • 82.991 Keinotekoisilla kielillä julkaistut runot
 • 83 NÄYTELMÄT
 • 83 NÄYTELMÄT
 • 83.2 Suomenkieliset näytelmät
 • 83.21 Meänkieliset näytelmät
 • 83.22 Kveeninkieliset näytelmät
 • 83.23 Vironkieliset näytelmät
 • 83.24 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.25 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.251 Unkarinkieliset näytelmät
 • 83.252 Saamenkieliset näytelmät
 • 83.3 Pohjoismaisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.31 Ruotsinkieliset näytelmät
 • 83.32 Norjankieliset näytelmät
 • 83.33 Tanskankieliset näytelmät
 • 83.34 Islanninkieliset näytelmät
 • 83.35 Fäärinkieliset näytelmät
 • 83.4 Saksankieliset näytelmät
 • 83.43 Friisinkieliset näytelmät
 • 83.48 Hollanninkieliset näytelmät
 • 83.5 Englanninkieliset näytelmät
 • 83.6 Romaanisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.61 Ranskankieliset näytelmät
 • 83.62 Italiankieliset näytelmät
 • 83.63 Espanjankieliset näytelmät
 • 83.64 Portugalinkieliset näytelmät
 • 83.65 Romaniankieliset näytelmät
 • 83.67 Muilla romaanisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.7 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.71 Venäjänkieliset näytelmät
 • 83.72 Ukrainankieliset näytelmät. Valkovenäjänkieliset näytelmät
 • 83.73 Puolankieliset näytelmät
 • 83.74 Tsekinkieliset näytelmät
 • 83.75 Slovakinkieliset näytelmät
 • 83.76 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.761 Bulgariankieliset näytelmät
 • 83.762 Makedoniankieliset näytelmät
 • 83.763 Sloveeninkieliset näytelmät
 • 83.764 Serbiankieliset näytelmät
 • 83.765 Kroaatinkieliset näytelmät
 • 83.766 Bosniankieliset näytelmät
 • 83.78 Balttilaisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.781 Latviankieliset näytelmät
 • 83.782 Liettuankieliset näytelmät
 • 83.8 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.81 Kreikankieliset näytelmät
 • 83.812 Nykykreikankieliset näytelmät
 • 83.82 Latinankieliset näytelmät
 • 83.83 Indoiraanisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.831 Persiankieliset näytelmät
 • 83.832 Kurdinkieliset näytelmät
 • 83.84 Albaniankieliset näytelmät
 • 83.88 Kelttiläisillä kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.9 Muilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.91 Turkinkieliset näytelmät
 • 83.92 Seemiläisillä kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.922 Hepreankieliset näytelmät
 • 83.923 Arabiankieliset näytelmät
 • 83.93 Haamilaisilla kielillä julkaistut näytelmät. Somalinkieliset näytelmät
 • 83.94 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.943 Kiinankieliset näytelmät
 • 83.946 Thainkieliset näytelmät
 • 83.948 Vietnaminkieliset näytelmät
 • 83.95 Japanin- ja koreankieliset näytelmät
 • 83.951 Japaninkieliset näytelmät
 • 83.955 Koreankieliset näytelmät
 • 83.96 Afrikkalaisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.98 Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistut näytelmät
 • 83.99 Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 83.991 Keinotekoisilla kielillä julkaistut näytelmät
 • 84 KERTOMAKIRJALLISUUS
 • 84 KERTOMAKIRJALLISUUS
 • 84.2 Suomenkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.21 Meänkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.22 Kveeninkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.23 Vironkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.24 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.25 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.251 Unkarinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.252 Saamenkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.3 Pohjoismaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.31 Ruotsinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.32 Norjankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.33 Tanskankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.34 Islanninkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.35 Fäärinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.4 Saksankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.43 Friisinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.48 Hollanninkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.5 Englanninkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.6 Romaanisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.61 Ranskankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.62 Italiankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.63 Espanjankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.64 Portugalinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.65 Romaniankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.67 Muilla romaanisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.7 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.71 Venäjänkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.72 Ukrainankielinen kertomakirjallisuus. Valkovenäjänkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.73 Puolankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.74 Tsekinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.75 Slovakinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.76 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.761 Bulgariankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.762 Makedoniankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.763 Sloveeninkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.764 Serbiankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.765 Kroaatinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.766 Bosniankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.78 Balttilaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.781 Latviankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.782 Liettuankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.8 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.81 Kreikankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.812 Nykykreikankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.82 Latinankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.83 Indoiraanisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.831 Persiankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.832 Kurdinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.84 Albaniankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.88 Kelttiläisillä kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.9 Muilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.91 Turkinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.92 Seemiläisillä kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.922 Hepreankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.923 Arabiankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.93 Haamilaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus. Somalinkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.94 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.943 Kiinankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.946 Thainkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.948 Vietnaminkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.95 Japanin- ja koreankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.951 Japaninkielinen kertomakirjallisuus
 • 84.955 Koreankielinen kertomakirjallisuus
 • 84.96 Afrikkalaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.98 Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.99 Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 84.991 Keinotekoisilla kielillä julkaistu kertomakirjallisuus
 • 85 SADUT. KUVAKIRJAT. SARJAKUVAT
 • 85 SADUT. KUVAKIRJAT. SARJAKUVAT
 • 85.1 SADUT
 • 85.1 SADUT
 • 85.12 Suomenkieliset sadut
 • 85.121 Meänkieliset sadut
 • 85.122 Kveeninkieliset sadut
 • 85.123 Vironkieliset sadut
 • 85.124 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.125 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.1251 Unkarinkieliset sadut
 • 85.1252 Saamenkieliset sadut
 • 85.13 Pohjoismaisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.131 Ruotsinkieliset sadut
 • 85.132 Norjankieliset sadut
 • 85.133 Tanskankieliset sadut
 • 85.134 Islanninkieliset sadut
 • 85.135 Fäärinkieliset sadut
 • 85.14 Saksankieliset sadut
 • 85.143 Friisinkieliset sadut
 • 85.148 Hollanninkieliset sadut
 • 85.15 Englanninkieliset sadut
 • 85.16 Romaanisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.161 Ranskankieliset sadut
 • 85.162 Italiankieliset sadut
 • 85.163 Espanjankieliset sadut
 • 85.164 Portugalinkieliset sadut
 • 85.165 Romaniankieliset sadut
 • 85.167 Muilla romaanisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.17 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.171 Venäjänkieliset sadut
 • 85.172 Ukrainankieliset sadut. Valkovenäjänkieliset sadut
 • 85.173 Puolankieliset sadut
 • 85.174 Tsekinkieliset sadut
 • 85.175 Slovakinkieliset sadut
 • 85.176 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.1761 Bulgariankieliset sadut
 • 85.1762 Makedoniankieliset sadut
 • 85.1763 Sloveeninkieliset sadut
 • 85.1764 Serbiankieliset sadut
 • 85.1765 Kroaatinkieliset sadut
 • 85.1766 Bosniankieliset sadut
 • 85.178 Balttilaisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.1781 Latviankieliset sadut
 • 85.1782 Liettuankieliset sadut
 • 85.18 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.181 Kreikankieliset sadut
 • 85.1812 Nykykreikankieliset sadut
 • 85.182 Latinankieliset sadut
 • 85.183 Indoiraanisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.1831 Persiankieliset sadut
 • 85.1832 Kurdinkieliset sadut
 • 85.184 Albaniankieliset sadut
 • 85.188 Kelttiläisillä kielillä julkaistut sadut
 • 85.19 Muilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.191 Turkinkieliset sadut
 • 85.192 Seemiläisillä kielillä julkaistut sadut
 • 85.1922 Hepreankieliset sadut
 • 85.1923 Arabiankieliset sadut
 • 85.193 Haamilaisilla kielillä julkaistut sadut. Somalinkieliset sadut
 • 85.194 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.1943 Kiinankieliset sadut
 • 85.1946 Thainkieliset sadut
 • 85.1948 Vietnaminkieliset sadut
 • 85.195 Japanin- ja koreankieliset sadut
 • 85.1951 Japaninkieliset sadut
 • 85.1955 Koreankieliset sadut
 • 85.196 Afrikkalaisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.198 Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistut sadut
 • 85.199 Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.1991 Keinotekoisilla kielillä julkaistut sadut
 • 85.2 KUVAKIRJAT
 • 85.2 KUVAKIRJAT
 • 85.22 Suomenkieliset kuvakirjat
 • 85.221 Meänkieliset kuvakirjat
 • 85.222 Kveeninkieliset kuvakirjat
 • 85.223 Vironkieliset kuvakirjat
 • 85.224 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.225 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.2251 Unkarinkieliset kuvakirjat
 • 85.2252 Saamenkieliset kuvakirjat
 • 85.23 Pohjoismaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.231 Ruotsinkieliset kuvakirjat
 • 85.232 Norjankieliset kuvakirjat
 • 85.233 Tanskankieliset kuvakirjat
 • 85.234 Islanninkieliset kuvakirjat
 • 85.235 Fäärinkieliset kuvakirjat
 • 85.24 Saksankieliset kuvakirjat
 • 85.243 Friisinkieliset kuvakirjat
 • 85.248 Hollanninkieliset kuvakirjat
 • 85.25 Englanninkieliset kuvakirjat
 • 85.26 Romaanisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.261 Ranskankieliset kuvakirjat
 • 85.262 Italiankieliset kuvakirjat
 • 85.263 Espanjankieliset kuvakirjat
 • 85.264 Portugalinkieliset kuvakirjat
 • 85.265 Romaniankieliset kuvakirjat
 • 85.267 Muilla romaanisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.27 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.271 Venäjänkieliset kuvakirjat
 • 85.272 Ukrainankieliset kuvakirjat. Valkovenäjänkieliset kuvakirjat
 • 85.273 Puolankieliset kuvakirjat
 • 85.274 Tsekinkieliset kuvakirjat
 • 85.275 Slovakinkieliset kuvakirjat
 • 85.276 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.2761 Bulgariankieliset kuvakirjat
 • 85.2762 Makedoniankieliset kuvakirjat
 • 85.2763 Sloveeninkieliset kuvakirjat
 • 85.2764 Serbiankieliset kuvakirjat
 • 85.2765 Kroaatinkieliset kuvakirjat
 • 85.2766 Bosniankieliset kuvakirjat
 • 85.278 Balttilaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.2781 Latviankieliset kuvakirjat
 • 85.2782 Liettuankieliset kuvakirjat
 • 85.28 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.281 Kreikankieliset kuvakirjat
 • 85.2812 Nykykreikankieliset kuvakirjat
 • 85.282 Latinankieliset kuvakirjat
 • 85.283 Indoiraanisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.2831 Persiankieliset kuvakirjat
 • 85.2832 Kurdinkieliset kuvakirjat
 • 85.284 Albaniankieliset kuvakirjat
 • 85.288 Kelttiläisillä kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.29 Muilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.291 Turkinkieliset kuvakirjat
 • 85.292 Seemiläisillä kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.2922 Hepreankieliset kuvakirjat
 • 85.2923 Arabiankieliset kuvakirjat
 • 85.293 Haamilaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat. Somalinkieliset kuvakirjat
 • 85.294 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.2943 Kiinankieliset kuvakirjat
 • 85.2946 Thainkieliset kuvakirjat
 • 85.2948 Vietnaminkieliset kuvakirjat
 • 85.295 Japanin- ja koreankieliset kuvakirjat
 • 85.2951 Japaninkieliset kuvakirjat
 • 85.2955 Koreankieliset kuvakirjat
 • 85.296 Afrikkalaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.298 Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.299 Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.2991 Keinotekoisilla kielillä julkaistut kuvakirjat
 • 85.3 SARJAKUVAT
 • 85.3 SARJAKUVAT
 • 85.32 Suomenkieliset sarjakuvat
 • 85.321 Meänkieliset sarjakuvat
 • 85.322 Kveeninkieliset sarjakuvat
 • 85.323 Vironkieliset sarjakuvat
 • 85.324 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.325 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.3251 Unkarinkieliset sarjakuvat
 • 85.3252 Saamenkieliset sarjakuvat
 • 85.33 Pohjoismaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.331 Ruotsinkieliset sarjakuvat
 • 85.332 Norjankieliset sarjakuvat
 • 85.333 Tanskankieliset sarjakuvat
 • 85.334 Islanninkieliset sarjakuvat
 • 85.335 Fäärinkieliset sarjakuvat
 • 85.34 Saksankieliset sarjakuvat
 • 85.343 Friisinkieliset sarjakuvat
 • 85.348 Hollanninkieliset sarjakuvat
 • 85.35 Englanninkieliset sarjakuvat
 • 85.36 Romaanisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.361 Ranskankieliset sarjakuvat
 • 85.362 Italiankieliset sarjakuvat
 • 85.363 Espanjankieliset sarjakuvat
 • 85.364 Portugalinkieliset sarjakuvat
 • 85.365 Romaniankieliset sarjakuvat
 • 85.367 Muilla romaanisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.37 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.371 Venäjänkieliset sarjakuvat
 • 85.372 Ukrainankieliset sarjakuvat. Valkovenäjänkieliset sarjakuvat
 • 85.373 Puolankieliset sarjakuvat
 • 85.374 Tsekinkieliset sarjakuvat
 • 85.375 Slovakinkieliset sarjakuvat
 • 85.376 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.3761 Bulgariankieliset sarjakuvat
 • 85.3762 Makedoniankieliset sarjakuvat
 • 85.3763 Sloveeninkieliset sarjakuvat
 • 85.3764 Serbiankieliset sarjakuvat
 • 85.3765 Kroaatinkieliset sarjakuvat
 • 85.3766 Bosniankieliset sarjakuvat
 • 85.378 Balttilaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.3781 Latviankieliset sarjakuvat
 • 85.3782 Liettuankieliset sarjakuvat
 • 85.38 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.381 Kreikankieliset sarjakuvat
 • 85.3812 Nykykreikankieliset sarjakuvat
 • 85.382 Latinankieliset sarjakuvat
 • 85.383 Indoiraanisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.3831 Persiankieliset sarjakuvat
 • 85.3832 Kurdinkieliset sarjakuvat
 • 85.384 Albaniankieliset sarjakuvat
 • 85.388 Kelttiläisillä kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.39 Muilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.391 Turkinkieliset sarjakuvat
 • 85.392 Seemiläisillä kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.3922 Hepreankieliset sarjakuvat
 • 85.3923 Arabiankieliset sarjakuvat
 • 85.393 Haamilaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat. Somalinkieliset sarjakuvat
 • 85.394 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.3943 Kiinankieliset sarjakuvat
 • 85.3946 Thainkieliset sarjakuvat
 • 85.3948 Vietnaminkieliset sarjakuvat
 • 85.395 Japanin- ja koreankieliset sarjakuvat
 • 85.3951 Japaninkieliset sarjakuvat
 • 85.3955 Koreankieliset sarjakuvat
 • 85.396 Afrikkalaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.398 Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.399 Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 85.3991 Keinotekoisilla kielillä julkaistut sarjakuvat
 • 86 KIRJALLISUUSTIEDE
 • 86 KIRJALLISUUSTIEDE
 • 86.01 Kirjallisuuden estetiikka. Runousoppi
 • 86.03 Kirjallisuustieteen hakuteokset. Kirjailijamatrikkelit
 • 86.07 Kaunokirjallisuuden kirjoittaminen ja kääntäminen
 • 86.1 Yleinen kirjallisuudenhistoria
 • 86.11 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.12 Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus
 • 86.13 Sarjakuvien historia ja tutkimus
 • 86.14 Kansanrunouden historia ja tutkimus
 • 86.18 Tietokirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.19 Euroopan kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.192 Vanhan ja keskiajan kirjallisuus, Eurooppa
 • 86.193 Uuden ajan kirjallisuus, Eurooppa
 • 86.1934 Nykyajan kirjallisuus, Eurooppa
 • 86.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.21 Suomenkielisen kansanrunouden historia ja tutkimus
 • 86.22 Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.23 Vironkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.24 Muiden itämerensuomalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.25 Muiden suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.251 Unkarinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.252 Saamenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.3 Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.31 Ruotsinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.32 Norjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.33 Tanskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.34 Islanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.35 Fäärinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.4 Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.43 Friisinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.48 Hollanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.5 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.53 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.54 Australian ja Uuden-Seelannin englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.56 Etelä-Afrikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.6 Romaanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.61 Ranskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.62 Italiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.63 Espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.633 Amerikan espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.64 Portugalinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.65 Romaniankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.67 Muiden romaanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.7 Slaavilaisten ja balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.71 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.72 Ukrainankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus. Valkovenäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.73 Puolankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.74 Tsekinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.75 Slovakinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.76 Eteläslaavilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.761 Bulgariankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.762 Makedoniankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.763 Sloveeninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.764 Serbiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.765 Kroaatinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.766 Bosniankielisen kirjallisuden historia ja tutkimus
 • 86.78 Balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.781 Latviankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.782 Liettuankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.8 Muiden indoeurooppalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.82 Nykykreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.83 Indoiraanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.831 Persiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.832 Kurdinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.84 Albaniankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.88 Kelttiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.9 Muiden kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.91 Turkinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.92 Seemiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.922 Hepreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.923 Arabiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.93 Haamilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus. Somalinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.94 Tiibetiläis-burmalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.943 Kiinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.946 Thainkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.948 Vietnaminkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.95 Japanin- ja koreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.951 Japaninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.955 Koreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.96 Afrikkalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.98 Eskimo- ja intiaanikielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.99 Muiden ei-indoeurooppalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 86.991 Keinotekoisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
 • 87 KIELITIEDE
 • 87 KIELITIEDE
 • 87.01 Kielifilosofia
 • 87.038 Sanakirjat
 • 87.3 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi
 • 87.4 Äänneoppi
 • 87.5 Kääntäminen. Tulkkaus
 • 87.9 Etymologia. Onomastiikka
 • 88 SUOMALAIS-UGRILAISET KIELET
 • 88 SUOMALAIS-UGRILAISET KIELET
 • 88.2 Suomen kieli
 • 88.23 Suomen kielen kielioppi, muoto-oppi ja sanaoppi
 • 88.24 Suomen kielen äänneoppi
 • 88.25 Suomen kielen murteet
 • 88.251 Meänkieli
 • 88.252 Kveenin kieli
 • 88.29 Suomen kielen etymologia ja onomastiikka
 • 88.3 Viron kieli
 • 88.4 Muut itämerensuomalaiset kielet
 • 88.5 Muut suomalais-ugrilaiset kielet
 • 88.51 Unkarin kieli
 • 88.52 Saamen kieli
 • 89 INDOEUROOPPALAISET KIELET. MUUT KIELET
 • 89 INDOEUROOPPALAISET KIELET. MUUT KIELET
 • 89.3 Pohjoismaiset kielet
 • 89.31 Ruotsin kieli
 • 89.313 Ruotsin kielen kielioppi, muoto-oppi ja sanaoppi
 • 89.314 Ruotsin kielen äänneoppi
 • 89.315 Ruotsin kielen murteet
 • 89.319 Ruotsin kielen etymologia ja onomastiikka
 • 89.32 Norjan kieli
 • 89.33 Tanskan kieli
 • 89.34 Islannin kieli
 • 89.35 Fäärin kieli
 • 89.4 Germaaniset kielet
 • 89.41 Saksan kieli
 • 89.415 Jiddin kieli
 • 89.43 Friisin kieli
 • 89.48 Hollannin kieli
 • 89.5 Englannin kieli
 • 89.54 Amerikanenglanti
 • 89.6 Romaaniset kielet
 • 89.61 Ranskan kieli
 • 89.62 Italian kieli
 • 89.63 Espanjan kieli
 • 89.64 Portugalin kieli
 • 89.65 Romanian kieli
 • 89.67 Muut romaaniset kielet
 • 89.7 Slaavilaiset ja balttilaiset kielet
 • 89.71 Venäjän kieli
 • 89.72 Ukrainan kieli. Valkovenäjän kieli
 • 89.73 Puolan kieli
 • 89.74 Tsekin kieli
 • 89.75 Slovakin kieli
 • 89.76 Eteläslaavilaiset kielet
 • 89.761 Bulgarian kieli
 • 89.762 Makedonian kieli
 • 89.763 Sloveenin kieli
 • 89.764 Serbian kieli
 • 89.765 Kroaatin kieli
 • 89.766 Bosnian kieli
 • 89.78 Balttilaiset kielet
 • 89.781 Latvian kieli
 • 89.782 Liettuan kieli
 • 89.8 Muut indoeurooppalaiset kielet
 • 89.81 Kreikan kieli
 • 89.812 Nykykreikan kieli
 • 89.82 Latinan kieli
 • 89.83 Indoiraaniset kielet
 • 89.831 Persian kieli
 • 89.832 Kurdin kieli
 • 89.84 Albanian kieli
 • 89.88 Kelttiläiset kielet
 • 89.9 Muut kielet
 • 89.91 Uralilaiset kielet. Altailaiset kielet
 • 89.912 Turkin kieli
 • 89.92 Seemiläiset kielet
 • 89.922 Heprean kieli
 • 89.923 Arabian kieli
 • 89.93 Haamilaiset kielet. Somalin kieli
 • 89.94 Tiibetiläis-burmalaiset kielet
 • 89.943 Kiinan kieli
 • 89.946 Thain kieli
 • 89.948 Vietnamin kieli
 • 89.95 Japanin kieli. Korean kieli
 • 89.951 Japanin kieli
 • 89.955 Korean kieli
 • 89.96 Afrikan kielet
 • 89.98 Eskimokielet. Intiaanikielet
 • 89.99 Muut ei-indoeurooppalaiset kielet
 • 89.991 Keinotekoiset kielet
 • 89.999 Viittomakieli
 • 9 HISTORIA
 • 9 HISTORIA
 • 90 HISTORIANTUTKIMUS. YLEINEN KULTTUURIHISTORIA YLEINEN SOTAHISTORIA. YLEINEN ARKEOLOGIA
 • 90 HISTORIANTUTKIMUS. YLEINEN KULTTUURIHISTORIA YLEINEN SOTAHISTORIA. YLEINEN ARKEOLOGIA
 • 90.02 Historialliset maailmankartat ja -kartastot
 • 90.1 Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia
 • 90.2 Yleinen kulttuurihistoria
 • 90.21 Muoti ja muodin historia
 • 90.22 Erotiikan historia
 • 90.3 Yleinen sotahistoria
 • 90.34 Ensimmäinen maailmansota 1914-1918
 • 90.35 Toinen maailmansota 1939-1945
 • 90.4 Yleinen arkeologia
 • 90.5 Historian aputieteet
 • 90.51 Yleinen kronologia ja kronografia
 • 90.52 Rahatiede. Mitalitiede
 • 90.53 Vaakunatiede. Sinettitiede
 • 90.54 Kunniamerkit. Arvonimet
 • 91 MAAILMANHISTORIA. EUROOPAN HISTORIA
 • 91 MAAILMANHISTORIA. EUROOPAN HISTORIA
 • 91.1 Vanha aika
 • 91.11 Vanha aika, Egyptin historia
 • 91.17 Vanha aika, antiikin historia
 • 91.172 Vanha aika, antiikin Kreikan historia
 • 91.173 Vanha aika, antiikin Rooman historia
 • 91.6 Keskiaika
 • 91.7 Uusi aika
 • 91.8 Uusin aika
 • 91.81 Nykyaika
 • 92 SUOMEN HISTORIA
 • 92 SUOMEN HISTORIA
 • 92.1 Suomen historia, esi- ja varhaishistoria
 • 92.2 Suomen historia, keskiaika
 • 92.3 Suomen historia, reformaation aika
 • 92.4 Suomen historia, Ruotsin suurvalta-aika
 • 92.5 Suomen historia, vapauden aika ja kustavilainen aika
 • 92.6 Suomen historia, autonomian aika
 • 92.68 Suomen historia, itsenäisyysliike ja itsenäistyminen
 • 92.7 Suomen historia, itsenäisyyden aika
 • 92.71 Suomen historia v. 1917-1920
 • 92.72 Suomen historia v. 1921-1938
 • 92.73 Suomen historia v. 1939-1945
 • 92.74 Suomen historia vuodesta 1946-
 • 92.8 Suomen historia, paikallishistoria
 • 92.81 Varsinais-Suomen historia
 • 92.82 Ahvenanmaan historia
 • 92.83 Uudenmaan historia
 • 92.831 Läntinen Uusimaa
 • 92.833 Pääkaupunkiseudun historia
 • 92.834 Itä-Uudenmaan historia
 • 92.84 Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen historia
 • 92.841 Kanta-Hämeen historia
 • 92.842 Päijät-Hämeen historia
 • 92.843 Pirkanmaan historia
 • 92.845 Keski-Suomen historia
 • 92.85 Satakunnan historia
 • 92.86 Savon historia
 • 92.861 Etelä-Savon historia
 • 92.862 Pohjois-Savon historia
 • 92.87 Karjalan historia
 • 92.874 Etelä-Karjalan historia
 • 92.875 Kymenlaakson historia
 • 92.876 Pohjois-Karjalan historia
 • 92.88 Pohjanmaan ja Kainuun historia
 • 92.881 Vaasan rannikkoseudun historia
 • 92.882 Pohjois-Pohjanmaan historia
 • 92.883 Keski-Pohjanmaan historia
 • 92.884 Etelä-Pohjanmaan historia
 • 92.885 Kainuun historia
 • 92.89 Lapin historia
 • 92.9 Suomenruotsalaisten historia
 • 93 POHJOISMAIDEN HISTORIA
 • 93 POHJOISMAIDEN HISTORIA
 • 93.1 Ruotsin historia
 • 93.11 Ruotsin historia vuoteen 1523
 • 93.12 Ruotsin historia v. 1524-1718
 • 93.13 Ruotsin historia v. 1719-1809
 • 93.14 Ruotsin historia v. 1810-1905
 • 93.15 Ruotsin historia vuodesta 1906
 • 93.2 Norjan historia
 • 93.3 Tanskan historia
 • 93.32 Färsaarten historia
 • 93.4 Islannin historia
 • 93.5 Pohjoiskalotin historia
 • 94 KESKI-EUROOPAN HISTORIA
 • 94 KESKI-EUROOPAN HISTORIA
 • 94.1 Saksan historia
 • 94.11 Saksan historia, vanha aika ja keskiaika
 • 94.12 Saksan historia, uusi aika
 • 94.13 Saksan historia, nykyaika
 • 94.3 Tšekin ja Slovakian historia
 • 94.31 Tšekin historia
 • 94.32 Slovakian historia
 • 94.4 Itävallan historia
 • 94.5 Unkarin historia
 • 94.6 Sveitsin historia
 • 94.7 Liechtensteinin historia
 • 94.8 Benelux-maiden historia
 • 94.81 Belgian historia
 • 94.82 Alankomaiden historia
 • 94.83 Luxemburgin historia
 • 95 BRITTEIN SAARTEN HISTORIA
 • 95 BRITTEIN SAARTEN HISTORIA
 • 95.1 Ison-Britannian historia
 • 95.11 Ison-Britannian historia, vanha aika ja keskiaika
 • 95.12 Ison-Britannian historia, uusi aika
 • 95.13 Ison-Britannian historia, nykyaika
 • 95.7 Irlannin historia
 • 95.71 Irlannin tasavallan historia
 • 95.72 Pohjois-Irlannin historia
 • 96 ETELÄ-EUROOPAN HISTORIA
 • 96 ETELÄ-EUROOPAN HISTORIA
 • 96.1 Ranskan historia
 • 96.11 Ranskan historia, vanha ja keskiaika
 • 96.12 Ranskan historia, uusi aika
 • 96.13 Ranskan historia, nykyaika
 • 96.19 Monacon historia
 • 96.2 Italian historia
 • 96.22 Vatikaanin historia
 • 96.23 San Marinon historia
 • 96.3 Espanjan historia
 • 96.32 Andorran historia
 • 96.4 Portugalin historia
 • 96.5 Maltan historia
 • 96.8 Balkanin maiden historia
 • 96.81 Bulgarian historia
 • 96.82 Romanian historia
 • 96.83 Entisen Jugoslavian alueen historia
 • 96.831 Bosnia ja Hertsegovinan historia
 • 96.832 Kosovon historia
 • 96.833 Kroatian historia
 • 96.834 Pohjois-Makedonian historia
 • 96.835 Montenegron historia
 • 96.836 Serbian historia
 • 96.837 Slovenian historia
 • 96.84 Albanian historia
 • 96.85 Kreikan historia
 • 97 ITÄ-EUROOPAN HISTORIA
 • 97 ITÄ-EUROOPAN HISTORIA
 • 97.1 Venäjän ja Neuvostoliiton historia
 • 97.13 Venäjä vuoteen 1917
 • 97.14 Neuvostoliiton historia 1917-1991
 • 97.141 Neuvostoliiton historia v. 1917-1938
 • 97.142 Neuvostoliiton historia v. 1939-1945
 • 97.143 Neuvostoliiton historia v. 1946-1991
 • 97.15 Venäjä vuodesta 1992
 • 97.2 Baltian maiden historia
 • 97.21 Viron historia
 • 97.22 Latvian historia
 • 97.23 Liettuan historia
 • 97.3 Puolan historia
 • 97.4 Ukrainan historia
 • 97.5 Valko-Venäjän historia
 • 97.6 Moldovan historia
 • 98 MUIDEN MAANOSIEN HISTORIA
 • 98 MUIDEN MAANOSIEN HISTORIA
 • 98.1 Aasian historia
 • 98.11 98.111 Turkin historia
 • 98.112 Kyproksen historia
 • 98.114 Israelin ja Palestiinan historia
 • 98.13 Etelä-Aasian historia
 • 98.132 Intian historia
 • 98.14 Kaakkois-Aasian historia
 • 98.17 Armenian, Azerbaidzanin, Georgian, Kazakstanin, Kirgisian, Tadzikistanin, Turkmenistanin ja Uzbekistanin historia
 • 98.18 Keski- ja Itä-Aasian historia
 • 98.183 Kiinan historia
 • 98.184 Japanin historia
 • 98.2 Afrikan historia
 • 98.21 Pohjois-Afrikan historia
 • 98.25 Länsi-Afrikan historia
 • 98.26 98.27 Itä-Afrikan historia
 • 98.28 Etelä-Afrikan historia
 • 98.29 Afrikan saarten historia
 • 98.3 Amerikan historia
 • 98.31 Pohjois-Amerikan historia
 • 98.312 Yhdysvaltojen historia
 • 98.3121 Yhdysvaltojen historia vuoteen 1775
 • 98.3122 Yhdysvaltojen historia v. 1775-1860
 • 98.3123 Yhdysvaltojen historia v. 1861-1945
 • 98.3124 Yhdysvaltojen historia vuodesta 1946
 • 98.313 Kanadan historia
 • 98.314 Meksikon historia
 • 98.35 Väli-Amerikan historia
 • 98.355 Keski-Amerikan historia
 • 98.356 Karibianmeren alueen historia
 • 98.38 Etelä-Amerikan historia
 • 98.381 Venezuelan historia
 • 98.382 Kolumbian historia
 • 98.383 Perun historia
 • 98.385 Chilen historia
 • 98.386 Argentiinan historia
 • 98.388 Brasilian historia
 • 98.5 Australian ja Oseanian historia
 • 98.51 Australian historia
 • 98.54 Uuden-Seelannin historia
 • 98.56 Uuden-Guinean historia
 • 98.57 Tyynenmeren saarten historia
 • 98.575 Havaijin historia
 • 98.6 Napamaiden historia
 • 98.61 Pohjoiset napamaat. Arktis
 • 98.62 Eteläiset napamaat. Antarktis
 • 99 HENKILÖ- JA SUKUHISTORIA
 • 99 HENKILÖ- JA SUKUHISTORIA
 • 99.1 Elämäkerrat. Muistelmat
 • 99.11 Elämäkerrat. Muistelmat, filosofit ja psykologit
 • 99.12 Elämäkerrat. Muistelmat, uskontojen ja kirkkokuntien edustajat
 • 99.13 Elämäkerrat. Muistelmat, yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat
 • 99.139 Elämäkerrat. Muistelmat, sotamuistelmat
 • 99.14 Elämäkerrat. Muistelmat, maantieteilijät, tutkimusmatkailijat ja kansatieteilijät
 • 99.15 Elämäkerrat. Muistelmat, luonnontieteilijät ja lääketieteen edustajat
 • 99.16 Elämäkerrat. Muistelmat, Tekniikan, tuotantoelämän, kaupan ja talouselämän edustajat
 • 99.17 Elämäkerrat. Muistelmat, taiteentutkijat ja urheilututkijat
 • 99.18 Elämäkerrat. Muistelmat, kielitieteilijät, kirjallisuudentutkijat
 • 99.19 Elämäkerrat. Muistelmat, historioitsijat, arkeologit, löytöretkeilijät
 • 99.2 Elämäkerralliset hakuteokset
 • 99.21 Elämäkerralliset hakuteokset, Filosofit. Psykologit
 • 99.22 Elämäkerralliset hakuteokset, Uskontojen ja kirkkokuntien edustajat
 • 99.23 Elämäkerralliset hakuteokset, Yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat
 • 99.24 Elämäkerralliset hakuteokset, Maantieteilijät. Tutkimusmatkailijat. Kansatieteilijät
 • 99.25 Elämäkerralliset hakuteokset, Luonnontieteilijät. Lääketieteen edustajat
 • 99.26 Elämäkerralliset hakuteokset, Tekniikan, tuotantoelämän, kaupan ja talouselämän edustajat
 • 99.27 Elämäkerralliset hakuteokset, Taiteentutkijat. Urheilututkijat
 • 99.28 Elämäkerralliset hakuteokset, Kielitieteilijät. Kirjallisuudentutkijat
 • 99.29 Elämäkerralliset hakuteokset, Historioitsijat. Arkeologit. Löytöretkeilijät
 • 99.3 Sukuhistoria. Sukututkimus
 • 99.31 Sukukirjat. Sukutaulut