Haku


PIKI-kirjastojen logo

Mikä on PIKI?

PIKI eli Pirkanmaan Kirjastot sai alkunsa vuonna 2002. Kimppatoiminta lähti alussa kehittymään yhteiskirjastojärjestelmän pohjalta, mutta on kahden vuosikymmenen aikana muotoutunut kohti yhteistoimintaa, johon on sovittu yhteiset käyttösäännöt ja toimintatavat. Nykyään kimppaan kuuluu 22 Pirkanmaan kaupungin- ja kunnankirjastoa.

PIKI:n toiminta-ajatus

  • PIKI on yhteiseen kirjastojärjestelmään liittyneiden Pirkanmaan kunnan- ja kaupunginkirjastojen tuottama kirjastopalveluiden kokonaisuus.
  • PIKI-kirjastot osallistuvat aktiivisesti Pirkanmaan seudun ja kehittämiskirjastoalueen (Pirkanmaa ja Keski-Suomi) yhteisten kirjastopalvelujen kehittämiseen asiakaslähtöisesti ja uutta ennakoiden
  • PIKI-yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen sekä kirjastojen kesken että asiakkaiden kanssa. Asiakkaat saavat käyttöönsä kaikkien PIKI-kirjastojen palvelut, kokoelmat ja ammatillisen asiantuntemuksen.
  • PIKI-kirjastot osallistuvat kirjastoalan valtakunnallisiin hankkeisiin ja projekteihin.
  • PIKI-kirjastoissa toteutetaan erilaisia hankkeita, lukemisen edistämiseen liittyvää toimintaa, tapahtumia sekä tuetaan harrastamisen mahdollisuuksia ja demokratian toteutumista.

Kimppa-toiminnan alkujuuret löytyvät tarpeesta yhdistää eri kuntien kirjastojärjestelmiä ja samalla hyötyä yhteistoiminnan tuomista eduista työtä keskittämällä, osaamista jakamalla, vertaisoppimalla ja jakamalla työkäytäntöjä. Kunnat hyötyvät taloudellisesti hankkimalla järjestelmiä yhdessä ja samalla jakamalla kustannuksia keskenään.

Ensimmäisiä tunnusteluja yhteisestä kirjastojärjestelmästä teki Pirkkala Tampereen suuntaan jo vuonna 1995, mutta tällöin tekniikka ei vielä mahdollistanut yhteisjärjestelmää. Tahtotila oli kuitenkin olemassa yhteiselle järjestelmälle ja asia eteni Tampereen ympäristökuntien uuden tunnustelukierroksen myötä hankkeeksi, jota Tampere lähti vetämään. Ensimmäinen yhteisjärjestelmäsopimus allekirjoitettiin 24.9.2002. Sen kunniaksi vietetään vuosittain PIKI-päivää.

PIKI-yhteisjärjestelmä aloitti toimintansa vuoden 2002 lopussa, kun Tampereen kirjastojärjestelmään alettiin yhdistää ympäristökunnan kirjastoja. Vuoden 2003 loppuun mennessä PIKI-yhteisjärjestelmään oli liitetty jo 17 kunnan kirjastojen tietokannat. Nyt PIKI:ssä on mukana 22 Pirkanmaan kaupungin- ja kunnankirjastoa, jotka palvelevat yhdessä PIKI-kirjastojen alueen yli 500 000 asukasta.

Kirjastot palvelevat yhteisöjään kokoelmien tarjoamisen lisäksi monin tavoin. Kirjastotilat ovat avoinna kaikille ja tapahtumiin on vapaa pääsy. Koululuokat ja päiväkotiryhmät käyvät kirjastovierailuilla ja heille järjestetään vinkkauksia. Lukemiseen kannustaa myös omat PIKI-lukudiplomit, joille on tehty myös näppärät mobiilisovelluksensa. Palvelutaloille ja päiväkodeille toimitetaan aineistoa lainaan ja kotipalvelu palvelee niitä asiakkaita, jotka eivät pääse itse käymään kirjastossa. Kaukopalvelu-toiminta takaa sen, että asiakkaat saavat käyttöönsä myös aineistoja, joita ei PIKI-kokoelmista löydy. PIKI-kirjastot ovat myös ottaneet lainattavaksi erilaisia esineitä mm. lautapelejä, musiikki-instrumentteja ja SUP-lautoja.

Kirjastot ovat usein etulinjassa, kun tekniikka kehittyy ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Kirjastot ottivat atk-asiat etujoukoissa haltuun muutama vuosikymmen sitten, tarjottiin tietokanta selattavaksi, tietokoneita asiakkaiden käyttöön ja alettiin opastaa asiakkaita tietokoneiden käytössä. Sama kehitys jatkuu ja tänään PIKI-kirjastot ovat mukana esittelemässä asiakkaille muun muassa VR-laitteita. Digitaitojen opastaminen kuuluu nykyään luontevasti osaksi kirjastojen asiakaspalvelua, osana kirjastolain yleisille kirjastoille määräämiä tehtäviä. Kirjastojen tulee tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin sekä tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Myös yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen kuuluu kirjastoille, tavoitteena aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen.

Mitä tuovat seuraavat vuosikymmenet tullessaan? Jälleen kerran myös PIKI:ssä katse on kohdistettu jo tulevaan. Tuleva valtakunnallinen e-kirjasto muuttanee tapaamme tuottaa palveluita asiakkaille. Kirjasto palvelee asiakkaitaan jo nyt 24/7 verkkokirjastossa ja tilojen aukioloajat kasvavat, kun omatoimikirjastojen tekniikkaa otetaan käyttöön yhä enemmän. Tekoälystä ja robotiikasta löytyy myös kirjastoihin sopivia ratkaisuja. Ensiaskeleet on jo otettu, kun PIKI-kirjastot ovat ottaneet käyttöönsä robotiikkaa: asiakas voi hakea uuden kirjastokortin verkossa ja kirjastokorttirobottimme luo asiakkuuden. Robotti avustaa myös kirjastokortin tunnusluvun vaihdossa.

PIKI-kirjastot haluavat seuraavienkin vuosikymmenien ajan tarjota kaikille alueensa asukkaille laadukkaita ja laaja-alaisia kirjastopalveluita. Yhteistoiminnalla pääsemme tähän tavoitteeseen. Kimppatoiminnan ytimenä onkin, että jakamalla ideoita, osaamista ja kokemuksia kirjastoissa voimme tarjota asiakkaille laadukasta ja yhtenevää palvelua koko alueella hyödyntäen yhteistä järjestelmää, jonka sujuva toiminta vaatii yhteistä sopimista ja taustatyötä.

Vuosittain syyskuussa vietetään PIKI-päivää. Päivän yhteydessä jaetaan Vuoden lukuteko -palkinto. Lue lisää PIKI-päivästä ja Vuoden lukuteko -palkinnosta

Poimintoja tapahtumista vuosien varrelta

2002

PIKI-yhteisjärjestelmä sai alkusysäyksensä vuonna 2002, kun Pirkkalan kirjastotoimenjohtaja Eija Saramäen aloitteesta Tampereen ympäristökunnat tiedustelivat mahdollisuutta liittyä Tampereen kaupunginkirjaston käytössä olevaan Pallas-kirjastojärjestelmään. Yhteisjärjestelmäaloitteita oli ollut jo aiemminkin, mutta teknistä mahdollisuutta yhteisjärjestelmään ei ollut löytynyt.

Ensimmäinen yhteisjärjestelmäsopimus kirjoitettiin 24.9.2002. Yhteisen kirjastojärjestelmän nimeksi päätettiin antaa PIKI (PIrkanmaan KIrjastot). Nimikilpailun voittaneen ehdotuksen teki kirjastonhoitaja Merja Rostila Pirkkalasta.

Ensimmäisessä konversiossa 2.11.2002 Tampereen kirjastojärjestelmään liitettiin PIKANTTI-kimpan kuusi ympäristökuntaa: Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Viljakkala ja Ylöjärvi. PIKANTTI-kimppa käytti aiemmin Primas-kirjastojärjestelmää

Pirkanmaan lukudiplomi koululaisille otettiin käyttöön vuonna 2002. Sitä tekevät yhteistyössä Tampereen kaupunginkirjasto, Lastenkirjainstituutti ja tamperelaiset opettajat. Joka luokka-asteelle on omat listat ja tehtävät. Lukudiplomissa on mukana myös mukautettuja kirjalistoja, jotka soveltuvat erityisopetukseen, suomea vasta opetteleville tai muuten heikon lukutaidon omaaville oppilaille. Lukudiplomin kirjalistoja uudistetaan muutaman vuoden välein.

Ylöjärven uusi pääkirjasto Leija avataan.

2003

Vuoden 2003 loppuun mennessä PIKI-yhteisjärjestelmään oli liitetty 17 kunnan kirjaston tietokannat kahdeksassa eri konversiossa. Vuoden aikana kimppaan liittyivät Kylmäkoski, Mänttä, Nokia, Toijala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Viiala, Äetsä ja Vilppula.

2004

Orivesi liittyi mukaan yhteisjärjestelmään.

2005

Viisi uutta PIKI-kuntaa liittyi lisää mukaan yhteisjärjestelmään: Längelmäki, Punkalaidun, Suodenniemi, Vammala ja Viljakkala.

Uudistettu PIKI-verkkokirjasto otettiin käyttöön maaliskuussa ja seutuvaraustoiminto marraskuussa. Seutukuljetukset aloittavat ja yhteiset varaus- ja kuljetusmaksut otetaan käyttöön. Järjestelmien yhteenliittämiset ovat aiheuttaneet päällekkäisiä tietoja kirjastojärjestelmään - tietokantaa huolletaan ja siistitään.

Vuoden 2005 alusta PIKI-yhteisjärjestelmään liittyneet kirjastot käyttävät PallasPro-ohjelmia ainoastaan Internetin kautta Citrix-palvelimilta mPollux-tunnistuksen avulla. Citrix-ympäristöä ylläpitää Tampereen tietotekniikkakeskus.

Tampereella otettin käyttöön internetbussi Netti-Nysse. Viialan kunnan uusi kirjasto avattiin.

2006

Alkuvuodesta avattiin monihakuportaali Pirkanmaan Nelli. Ohjelmisto oli opetusministeriön kaikille maakuntakirjastoille kustantama ja sitä hallinnoi Kansalliskirjaston Nelli-toimisto. Hakuportaalin ideana oli, että asiakkaat voivat hakea yhdellä täyttölomakkeella useasta tietokannasta. Portaaliin oli yhdistetty ja siinä esiteltiin noin 200 tietokantaa, joista asiakkaat voivat valita tiedonhakutarpeeseensa sopivimmat. Tampereen kaupunginkirjastolla oli Nellin hallinnointi- ja koulutusvastuu PIKI:ssä.

Asiakkaat ovat siirtyneet uusimaan lainojaan verkkokirjastossa. Metsossa toiminut, kaikkia PIKI-kirjastojen asiakkaita palvellut uusintapuhelin lakkautettiin käytön vähäisyyden vuoksi.

Vuonna 2006 perustettiin asiakaspäätetyöryhmä, joka alkoi suunnitella PIKI-kirjastoihin sijoitettavaa päätettä. Tarkoituksena oli rakentaa työasema, josta asiakkaan olisi helppo tarkistaa aineiston saatavuus PIKI-verkkokirjastosta sekä päästä muihin kirjastojen tarjoamiin tieto.

2007

Vuoden 2007 alussa Pirkanmaalla tapahtui useita kuntaliitoksia. Syntyi mm. Akaan kaupunki. Uusia kunnankirjastoja liittyi PIKIin neljä: Ikaalinen, Juupajoki, Kuhmalahti ja Pälkäne.

Naxos Music Library on musiikinkuuntelupalvelu, jonka PIKI-kirjastot hankkivat loppuvuodesta 2007. Palvelua voivat käyttää kaikki PIKI-kirjastokortin haltijat, myös kotikoneilta.

PIKIn ensimmäiset yhteiset käyttösäännöt astuivat voimaan. Käyttösäännöistä toivottiin apua siihen, että PIKI-kirjastojen asiakaspalvelu näyttäytyisi asiakkaalle samanlaisena, tasa-arvoisena, tasalaatuisena ja mahdollisimman vähän tulkinnanvaraisena.

Lempäälän Ideaparkissa otettiin käyttöön Kirjamaatti. Se sisälsi kirjoja, joita voi lainata ja palauttaa. Lempäälän kunnankirjasto oli mukana projektissa.

2008

Kurun kirjasto liitettiin osaksi Ylöjärven kirjastoa. Vammala, Mouhijärvi ja Äetsä yhdistyvät Sastamalan kirjastoksi.

Keväällä 2008 PIKI-verkkokirjastossa otettiin käyttöön uusi versio seutuvarauksesta. Aiemmin asiakkaat pystyivät varaamaan vain hyllyssä olevaa aineistoa toisen kunnan PIKI-kirjastoon. Nyt asiakkaat voivat varata kaikkea lainattavaa aineistoa kuljetettavaksi omien kuntien kirjastoihin. Seutuvarausten tilastot osoittavat palvelun suosion jatkuvaa nousua.

Asiakkaiden parissa suurta suosiota ja kiitosta saavuttaneet pikalainat (vipit, hitit, ykköset) otettiin käyttöön. Pikalainoja saa lainaksi vain käymällä kirjastossa, niitä ei voi varata. Ahkerat kävijät löytävät kokoelmasta mm. kystyttyjä uutuuksia, joita varaamalla joutuisi odottamaan.

Suodenniemen, Sääksmäen ja Viljakkalan kirjastot saivat uudet tilat. Kangasalan uusi kirjastoauto Kotikujan Konsta aloitti liikennöinnin.

2009

Mänttä-Vilppulan kirjasto syntyy kuntaliitoksen myötä.

PIKI-kirjastojen yhteistyöhistorian siihen asti suurin taloudellinen panostus tehtiin vuoden 2009 lopussa. PIKI-verkkokirjaston uudeksi käyttöliittymäksi päätettiin ostaa kokonaan uusittu ohjelmaversio nimeltään Arena. Asiakkaille uusi verkkokirjasto tarjosi mahdollisuuden asioida virtuaalisessa kirjastossa milloin tahansa, ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokirjastossa oli myös mahdollisuus arvioida aineistoa ja kerätä sitä talteen Omaan hyllyyn.

Liikuntavälineiden lainauksen aloittivat ensimmäisinä Vesilahden ja Ylöjärven kirjastot vuonna 2009.

Ikaalisten kaupunginkirjasto ja Kurun kirjasto saivat uudet tilat. Tampereen uusi kirjastoauto Kustaa aloitti liikennöinnin.

2010

PIKI:n aineistotietokanta konvertoitiin marraskuussa 2010. Vanha verkkokirjasto vaihtui uuteen ja henkilökunta aloitti arkityönsä uusilla ohjelmilla. Uutta on myös se, että verkkokirjasto käyttää indeksoitua tietokantaa. Tiedonhaut eivät enää vanhan järjestelmän tapaan kohdistu suoraan PIKI:n tietokantaan. Palvelimien ja kirjastotietokannan väliin tarvittiin siksi sekä rajapintasovellus (API) että tietojen haravointi (OAI) kirjaston perusjärjestelmästä. Verkkokirjasto-ohjelma oli vapaan lähdekoodin alustalle rakennettu. Verkkokirjastossa esitellään nyt myös aktiivisesti sisältöjä, suositellaan aineistoja ja vinkataan.

Ohjelmistouudistusten yhteydessä PIKI-kirjastoa varten toteutettiin samalla uusi visuaalinen ilme. Uuden kirjastokortin, tunnuskuvan, esitteet ja värit suunnitteli graafikko Jaakko Kahala.

Vuonna 2010 perustettu työryhmä laati Piki-kirjastoille yhteisen varastointiohjeistuksen. ”Aineiston säilytyksestä kiertävään kokoelmaan"-raportti julkaistiin. Yhteiseen lehtikilpailutukseen osallistui Tampereen lisäksi 20 kuntaa. Tampereen Logistiikka kilpailutti PIKI-kuljetukset. Kuljetukset siirtyivät toiselle yrittäjälle ja uudet ajoaikataulut laadittiin.

Pirkkalan ja Kangasalan pääkirjastojen uudisrakennusten valmistuminen.

2011

Kuntaliitoksia tapahtuu - Kuhmalahti liittyy Kangasalan kunnankirjastoon ja Kylmäkoski Akaan kaupunginkirjastoon.

2012

Parkanon, Kihniön, Ruoveden ja Virtain kirjastot liittyvät yhteisjärjestelmään. Kuntaliitoksen myötä Kiikoisten kirjasto siirrettiin Satakirjastoista PIKI-kirjastoksi osaksi Sastamalan kirjastoa vuodenvaihteessa 2012/2013. Kaikki Pirkanmaan 22 kaupungin- ja kunnankirjastoa muodostivat nyt yhteisen kirjastojärjestelmän. Samana vuonna allekirjoitetaan uusi PIKIn yhteistoimintasopimus, joka laajensi yhteistyön aluetta.

PIKI-kirjastot aloittivat vuonna 2012 yhteisten e-kirjojen hankinnan.

2013

Kiikoisten kunta liitettiin osaksi Sastamalan kaupunkia vuoden 2013 alussa.

Seutukuljetuksia eri kirjastojen välillä alettiin tehdä kaksi kertaa viikossa. PIKI-kirjastojen alueella toteutettiin OKM:n tuella hanke nimeltä Kiertävä Pelisalkku (konsoleita). Tapahtumia järjestettiin 12 kunnassa ja niitä oli yhteensä 38 kpl. Osallistujia näissä oli 575 henkeä.

Kalevalanpäivänä Pirkkalan kirjastoon tuli 8 mm kaitafilmien digitointimahdollisuus ensimmäisenä kirjastona Suomessa. Verkkokirjaston Lapset-osioon toteutettiin projektirahoituksella kirjastokissa Kirjatin pelillinen käyttöliittymä. Osioon oli jo aiemmin tehty Kirjatin mediamatka -peli. Kirjatin sivut oli suunnattu 5–7-vuotiaille ja ne tutusttivat lapsia kirjaston eri toimintoihin ja palveluihin.

PIKI-verkkokirjaston mobiiliselainversio julkaistiin kesäkuussa 2013.

Ylöjärven kirjastoauto Reppu otetaan käyttöön.

2014

Celian ja yleisten kirjastojen yhteinen Kirjasto kaikille -projekti käynnistyi 2013–2014 vuodenvaihteessa. Valtion erikoiskirjaston Celian aineisto ja palvelut on tarkoitettu niille, joilta tavallisen kirjan lukeminen ei onnistu. Lukemisesteen syynä voi olla esimerkiksi lukivaikeus, oppi-misvaikeus, heikentynyt näkö tai lihastauti. PIKI-kirjastoista mukana olivat Tampereen, Lempäälän, Punkalaitumen, Sastamalan ja Valkeakosken kirjastot. Projektissa rakennettiin malli Celian äänikirjojen lainaamiseksi yleisten kirjastojen kautta.

Pirkanmaan lukudiplomi julkistettiin uudistettuna syksyllä 2014. Lukudiplomin listaukset tuotiin myös verkkokirjastoon, josta kirjojen saatavuuden voi tarkistaa suoraan. Kirjalistat, tehtävät ja todistus tarjottiin myös tulostettavaksi. Osa teoksista on saatavilla myös e-kirjoina.

Ylöjärven pääkirjasto Leijan pieneen kokoushuoneeseen hankittiin syksyllä 2014 Playstation 4 ja WiiU-pelikonsolit. Tila kalustettiin niin, että siellä on pelitoiminnan lisäksi edelleen mahdollista pitää esimerkiksi kokouksia tai koulutuksia pienryhmille. Pelihuone osoittautui todella suosittu. Vuoden 2015 aikana tilaa varattiin yhteensä noin 700 kertaa.

Toukokuussa 2014 avattiin ensimmäinen kauppakeskukseen sijoitettu kirjasto Tampereella. Uusi Lielahden aluekirjasto toimii läntisen alueen aluekirjastona ja oli samalla myös ensimmäinen Tampereen kaupungin hyvinvointikeskuksessa toimiva kirjasto.

2015

Vuoden 2015 aikana PIKI-tietokanta liitettiin osaksi kansallista Melinda-metatietovarantoa. Pilottia oli valmisteltu pitkään sekä valtakunnallisesti että PIKIssä. Valtakunnallisella tasolla taustalla olivat Opetus- ja kulttuuriministeriön, Kansalliskirjaston ja Yleisten kirjastojen neuvoston (YKN) teettämät yhteisluetteloselvitykset vuosilta 2009 ja 2010. YKN:n strategiassa ja toimintasuunnitelmassa kaudelle 2011–2016 yleisten kirjastojen liittyminen Melindaan oli yksi strateginen tavoite. Tavoitteita pilotissa olivat muun muassa työprosessien kehittäminen ja luettelointiosaamisen lisääminen sekä tietokannan laadun parantaminen. Pilotissa luotiin pohja muiden yleisten kirjastojen liittymiselle Melindaan.

E-kirjojen lainaus ja kokoelma jatkoivat kasvuaan vuonna 2015. Vuoden 2015 lopulla PIKI-kirjastojen yhteisessä kokoelmassa oli yhteensä 1664 e-kirjaa. E-kirjoja lainattiin yli 24 000 kertaa. Lainaus kasvoi lähes kolminkertaiseksi edelliseen vuoteen nähden. Kasvua vauhditti maaliskuussa asiakkaiden käyttöön saatu uusi e-kirjojen käyttöliittymä, joka mahdollisti myös kauan kaivatun selainlukemisen. Uusi e-lehtipalvelu eMagz otettiin PIKI-kirjastoissa käyttöön heinäkuussa 2015.

PIKI-kirjastot päättivät lähteä mukaan myös Finnaan. Se on Kansalliskirjaston ylläpitämä yhteinen hakutietokanta, josta löytyvät siihen liittyneiden suomalaisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistot ja niiden saatavuus.

Omatoimikirjastoja otetaan alueella käyttöön.

2016

Kaudella 2016–2017 kokeiltiin ensimmäistä kertaa yhteisiä tapahtumakiertueita. Ensin lastenorkesteri Orffit keikkaili kymmenessä PIKI-kirjastossa. Tästä innostuneena lisäsimme yhteistä ohjelmatuotantoa. Suomi 100 -merkeissä toteutettiin sirkus Supiaisen ja kirjailija Johanna Hulkon yhteiskiertueet. Miina Sillanpää -seuran tekemä kiertonäyttely oli esillä kahdeksassa alueen kirjastossa. Kirjastonhoitaja Juhani Koivisto veti koko PIKI-aluetta koskevan yhteisen musiikkihankkeen, joka huipentui upeasti uniikin kirjastolevyn julkaisemiseen ja keikkakiertueeseen.

Hämeenkyrön kirjasto sai uudet tilata Monitoimikeskus Sillassa. Tampereella avattiin syksyllä 2016 Linnainmaan Prisman yhteyteen Koilliskeskuksen hyvinvointikeskus, johon tuli saman katon alle kirjasto-, nuoriso- sekä äitiys- ja lastenneuvolapalveluita, lapsiperheiden kotipalvelua ja monipuolista neuvontaa. Uudessa kirjastossa panostettiin kokoelman sijaan tiloihin ja tapahtumiin. Vuoden 2016 alussa alkoi myös Tampereen pääkirjasto Metson remontin suurempi ja näkyvämpi vaihe, joka kesti syksyyn 2017. Tänä aikana uusittiin koko rakennuksen talotekniikka. Remontissa tehtiin myös huomattavia tilamuutoksia.

2017

Vuonna 2017 voimaan astuneen uuden kirjastolain ja -asetuksen myötä maakuntakirjastoalueittainen toiminta lakkautettiin. Vuoden 2018 alusta yhdeksän kirjastoa alkoi hoitaa alueellista ja yksi kansallista kehittämistehtävää. Tampereen kaupunginkirjaston vastuulla ovat Pirkanmaan ja Keski-Suomen yleiset ja vankiloiden kirjastot.

Uuden kirjastolain tultua voimaan kirjastot eivät enää peri omista aineistoistaan varausmaksuja. PIKI:ssä päätettiin jatkaa maksun perimistä seutuvarauksista kuljetuskustannusten kattamiseksi. Yleisen varausmaksun poistumisen myötä sekä varausten määrät että aineistojen kuljettaminen kuntien sisällä alkoivat lisääntyä huimasti. Monessa kunnassa otettiinkin käyttöön niin sanottu kelluva kokoelma. Tällöin aineisto jää siihen kirjastoon, johon se palautetaan eikä sitä kuljeteta takaisin lainauskirjastoon.

Tampereen kaupunginkirjaston tietokantaosastolle keskitettiin kaikki PIKI-kirjastojen RDA-muotoinen primaarikuvailu. Keskittäminen yhteen paikkaan takaa kuvailun yhdenmukaisuuden sekä säästää muilta aikaa vievää kuvailutyötä.

Asiakkaiden verkkokirjastokäynneistä jo puolet tehtiin mobiililaitteilla. Verkkokirjastolle hankittiin laitemukautuvan sivupohjan. Uudistuksessa tulivat mahdolliseksi myös verkkomaksaminen (osassa kuntia) sekä asiakkaiden hartaasti toivoma oman lainahistorian kerääminen. Kirjastojärjestelmässä tehtiin yli 80 000 käyttämättömän asiakastietueen poistoajo vuoden alussa.

Kesällä 2017 järjestettiin ensimmäinen PIKI-kirjastojen yhteinen kesäbingo, jolla kannustettiin lukemaan. Bingolapulle kerättiin lukumerkintöjä ja kesän lopuksi arvottiin kirjapalkinto. Kesäbingolle tehtiin oma sivu verkkokirjastoon. Sivulle kerättiin runsaasti lukusuosituksia ja vinkkejä kirjoista, joita lukemalla bingosuorat sai helposti täytettyä.

Kirjastojen jalkautuminen toreille, tapahtumiin ja muuallekin ihmisten keskuuteen on kasvava trendi kautta maan. Myös eri puolilla Pirkanmaata toteutetaan monenlaista pop up -kirjastotoimintaa. Pop up -kirjastot ovat myös hyviä tilaisuuksia kertoa palveluista laajemmin ja tuoda esiin aineistojen kirjoa. Pop up-kirjastoja on järjestetty mm. Pirkkalassa, Punkalaitumella, Nokialla, Ylöjärvellä, Valkeakoskella ja Tampereelle.

Tampereen pääkirjasto Metson musiikkiosaston yksi musiikkihuone muutettiin kesällä 2017 monipuoliseksi musiikin harrastamistilaksi, Rockway-huoneeksi. Huoneeseen tuli soittimia, mikrofoneja ja työasema äänitysohjelmistoineen. Rockway on soittamisen ja laulamisen videokursseja sisältävä verkkopalvelu, jota voi käyttää kirjastokortilla. Tampereen Sampolan kirjastoon avattiin uudenlainen tekemisen tila Tekomo. Tekomossa voi toteuttaa omia ideoitaan ja oppia uusia taitoja.

Pirkkalan Pelit, VR ja makerspace -hankkeessa haluttiin tuoda kirjastojen henkilökunnalle mahdollisuus tutustua pelaamisen, pelin tekemisen ja uuden teknologian tuomiin mahdollisuuksiin hankkimalla laitteistoa ja mahdollistamalla yhteiskäyttö alueella. Mukana olivat suurimmaksi osaksi samat PIKI-kirjastojen pienet kunnat kuin Kiertävä pelisalkku -hankkeessa 2013. Tavoitteena oli lisäksi järjestää työpajoja kirjastolaisille ja tapahtumia asiakkaille.

Parkanossa avattiin uusi kirjasto maaliskuussa 2017. Kirjasto on toiminut nykyisellä paikalla vuodesta 1988. Kirjaston ulkoinen ilme muuttui vain vähän, mutta sisällä kaikki on uutta.

Kun Kiikoinen liitettiin Sastamalaan vuonna 2013, päätettiin, että Kiikoisten lähikirjasto saa uudet tilat. Tilat valmistuivat vuonna 2017. Kirjasto toimii myös omatoimikirjastona, ja sen käyttö on vilkastunut huomattavasti.

2018

Alkuvuodesta saatiin Pirkanmaan lukudiplomista omat sovellukset Android-laitteille. Lukudiplomia on tehty vuodesta 2002 alkaen.

Lainan päivänä 8.2.2018 Kangasalan, Nokian, Tampereen ja Ylöjärven kirjastot ottivat käyttöön kirjastoautojen aikataulusovelluksen, josta löytyvät kirjastoautojen pysäkit, aikataulut ja mahdolliset reittimuutokset.

Asiakaspalvelua koskeva suuri uudistus oli chat-palvelun aloittaminen PIKI-verkkokirjastossa syyskuussa 2018. Vastaamiseen osallistuvat kaikki PIKI-kirjastot. Chatissä asiakkaiden kirjastoasioita hoidetaan niin pitkälle kuin se verkon kautta on mahdollista. Vuonna 2019 palvelussa käytiin n. 6000 keskustelua.

Vesilahden uusi kirjasto Lähde avataan. Tampereella sijaitseva Koukkuniemen kirjasto on palvellut vuosikymmeniä Pohjoismaiden suurimman vanhainkodin asukkaita, henkilökuntaa ja omaisia. Tammikuussa 2018 kirjasto muutti uusiin tiloihin Koukkuniemen alueella sijaitsevan palvelukoti Toukolan yhteyteen. Muuton yhteydessä palvelukonseptia uudistettiin siten, että uusi kirjasto toimii myös kaikille avoimena lähikirjastona. Keväällä 2018 Tampereella avattiin hyvinvointikeskukseen siirtynyt Tesoman kirjasto.

2019

PIKI-kirjastojen lähes 10 miljoonasta lainasta digimedioiden lainat ja käyttökerrat ovat vasta murto-osa. Suomenkielisen e-kirjapalvelun Ellibsin rinnalle tuli pääosin englanninkielisiä e-kirjoja ja e-äänikirjoja tarjoava OverDrive. Käyttöön otettiin myös Kirjastokino-palvelu, jossa asiakkaat voivat kirjastokortilla katsoa elokuvia ja dokumentteja.

Kirjojen rinnalla myös e-lehdet ovat löytäneet PIKI-kirjastoissa lukijansa, vaikka e-lehtipalveluita on voinut käyttää toistaiseksi pääosin vain kirjastoissa. E-lehtien etäkäyttöpalvelut ovat melko hintavia, mikä on suuri este etäpalvelun tarjoamiselle asiakkaille. Kirjaston e-lehtipalveluista suosituimpia ovat kotimaiset aikakauslehtiä sisältävä eMagz ja sanomalehtiin keskittynyt ePress sekä kansainvälisiä sanoma- ja aikakauslehtiä lukijoille välittävä PressReader. ePress-palvelusta löytyy suurten sanomalehtien lisäksi myös paikallislehtiä, kuten Ylä-Satakunta, joka on Parkanon, Karvian ja Kihniön kerran viikossa ilmestyvä paikallislehti.

Koska asiakkaat haluavat selkeästi käyttää kirjastopalveluita myös mobiilisti, julkaistiin PIKI-mobiilikirjasto-sovellus PIKI-päivänä syyskuussa 2019. Sovelluksessa on mukana myös sähköinen kirjastokortti.

Tampereella otettiin käyttöön uudenlainen tulostuspalvelu asiakkaiden tulostus- ja skannaustarpeita varten. Asiakkaat voivat lähettää tulostettavaa paitsi kirjaston laitteilta myös kotoaan. Suunnitelmissa on tulostuspalvelun laajentaminen Tampereen ympäristökuntiin.

Esinelainaus monipuolistui PIKI:ssä, kun esimerkiksi Parkanossa voi lainata SUP-lautoja, kanootteja ja lumikenkiä.

Vaikka palveluita yleensä hankintaan asiakasnäkökulma edellä, niin virkailijoillekin joskus saadaan työtä helpottavia uutuuksia. Tampere on ottanut kirja-aineiston hankintaa varten käyttöön hankintaportaalin, joka helpottaa aineiston valitsijoiden työtä. Tarkoitus on laajentaa hankintaportaalin käyttömahdollisuus kaikkiin PIKI-kirjastoihin.

Lokakuussa idea kirjastosta lainattavista kausikorteista levisi Suomen kirjastoihin ja rantautui Tampereellekin nopeasti. Kirjastoissa päätettiin heti alkuun, että myös kulttuuripuolen kortit sopivat lainattavaksi urheiluseurojen kausikorttien rinnalla. PIKI-kirjastoissa on ollut lainattavissa 30 erilaista korttia, mutta niitä ei ole kaikissa PIKI-kirjastoissa. Lainattavana on mm. urheiluseurojen, teattereiden, klubien kausikortteja ja kudontakortti

Valkeakosken kaupunginkirjasto muutti uusiin tiloihin elokuussa 2019. Uusi kirjasto Valo aukesi yleisölle kahden viikon osittaisen sulun päätteeksi 26.8.2019 liikekeskuksessa Valkeakosken keskustassa. Pirkkalan Nuolialan vanhalle kirjastolle heitettiin hyvästit keväällä 2019. Kirjasto ehti toimia vanhoissa tiloissa 1980-luvulta asti. Uusi kirjasto avattiin uutuuttaan kiiltävissä tiloissa 8.8.2019, Nuolialan yhtenäiskoulun lisäsiivessä.

2020

Koronapandemian vaikutti monella tavalla kirjastojen toimintaan. Nopealla aikataululla kirjastot suljettiin ja lainaustoiminta lakkasi. Tämä vaati järjestelmätasolla nopeita päätöksiä. E-aineistojen käyttö oli kuitenkin mahdollista ja verkkopalvelut olivat toiminnassa. Lainaustoiminnan jälleen alettua varausten määrät kasvoivat, koska varaaminen oli ainoa mahdollisuus saada kirjaston aineistoa lainaan. Itse kirjastojen oleskelu- ja kokoelmatilathan olivat joko suljettuja tai käyttö rajoitettua.

Koronakriisi kasvatti e-aineistojen käyttölukuja sekä korosti etäkäytön merkitystä. Kirjastoissa panostettiin kriisin aikana myös moniin muihin verkon kautta tarjottaviin palveluihin.

Nokian pääkirjasto muutti keväällä 2020 uusiin tiloihin, kun syksystä 2017 asti rakenteilla ollut kirjasto- ja kulttuuritalo Virta valmistui kaupungin keskustaan vuodenvaihteessa. Tampereella uudistettu Härmälän kirjasto avattiin perusteellisen remontin jälkeen maaliskuussa 2020. Avajaiskahvitarjoilua ei ehditty järjestää, sillä kirjasto ehti olla avoinna vain neljä päivää, kunnes se koronaepidemian vuoksi suljettiin.

Vuonna 2020 PIKI-alueella on toiminnassa jo 24 omatoimikirjastoa.

2021

Vuoden Lukuteko -palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa kaikissa PIKI-kirjastoissa. Asia saa mediahuomiota.

Koronan vaikutukset näkyvät edelleen PIKI-kirjastoissa erilaisina käyttörajoituksina. Lainaustoiminta on kuitenkin ollut jatkuvasti toiminnassa ja kirjastot auki.

Lempäälän uusi pääkirjasto avataan.

2022

Tapahtumatuotanto alkoi pikkuhiljaa elpyä kirjastoissa ja alettiin siirtyä takaisin “uuteen normaaliin”.

Uusi verkkokirjasto otettiin virallisesti käyttöön helmikuussa 2022. PIKI-kirjastot siirtyivät käyttämään Kansalliskirjaston rahoittamaa ja ylläpitämää kirjastoille maksutonta Finna-alustaa, joka on käytössä jo lähes kaikissa Suomen yleisissä kirjastoissa. Uusi verkkokirjasto on entistä nopeampi ja käyttäjäystävällisempi. Uudet verkkomaksamisen tavatkin saadaan mukaan uuteen järjestelmään. Samalla verkkokirjaston osoite lyhenee yksinkertaisesti piki.fi-muotoon.

Kirjastokortin sähköinen hakeminen otettiin käyttöön keväällä 2022. Hakemuksia käsittelee Korbotti eli kirjaston oma kirjastokortteja tekevä robotti. Robotti tuo asiakkaille nykyaikaisen ja nopean tavan hakea verkossa uutta kirjastokorttia.

Tampereen pääkirjasto Metsossa avattiin huhtikuussa harrastustilat Soundi ja Visio. Soundi on äänieristetty huone, johon on koottu äänitysstudiolaitteisto. Visiossa voi tehdä omatoimisesti erilaisia graafisia ja visuaalisia töitä.

Syksyllä 2022 vietettiin PIKI-kirjastojen yhteistoiminnan 20-vuotisjuhlaa. Mitä seuraavat 20-vuotta tuovatkaan tullessaan PIKI-kirjastokimpan toiminnalle?