Haku

Tietosuoja

Tämä verkkokirjasto on rakennettu Finna-alustalle.

Asiakastietojen käsittely Finnassa

Kun käyttäjä kirjautuu Finna-palveluun Finna-alustalle rakennetusta verkkokirjastosta, tallennetaan palveluun seuraavia tietoja:

Kirjastokortin numero, tunnusluku/salasana, käyttäjän etu- ja sukunimet, sähköpostiosoite ja kotikirjasto. Tiedot siirretään automaattisesti kortin myöntäneen kirjaston järjestelmästä Finna-palveluun.

Tietoja käsitellään Finna-palvelun toteuttamiseen Kansalliskirjastossa ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä (palvelun tuottajat).

Tietoja tallennetaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Tieto Tarkoitus
Sähköpostiosoite Oletusosoite sähköpostin lähetystä varten, käyttäjän muokattavissa palvelussa
Etunimi Tiedon näyttäminen kirjautuneelle käyttäjälle
Sukunimi Tiedon näyttäminen kirjautuneelle käyttäjälle
Kirjastokortin numero Käyttäjän tunnistaminen
Tunnusluku Käyttäjän tunnistaminen palvelurajapintoja varten
Kotikirjasto Oletusnoutopiste varauksia varten, käyttäjän muokattavissa palvelussa

Palvelussa käyttäjän on myös mahdollista itse tallentaa ja muuttaa tietojaan. Palveluun tallennettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään vain käyttäjän itse pyytämiä sähköposteja kuten eräpäivämuistutukset ja uutuusvahdin tiedonannot.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi palveluun voidaan tallentaa tietoja seurauksena käyttäjän toiminnasta palvelussa. Tällaisia tietoja ovat mm. käyttökieli, eräpäivämuistutusten käyttöönotto, uutuusvahdit, omiin listoihin tallennetut tietueet, itse lisätyt kirjastokortit ja sosiaalinen metadata (kommentit, arvostelut, avainsanat).

Muissa käyttäjän tietoja käsittelevissä toiminnoissa, kuten lainojen, varausten ja maksujen selauksessa sekä varausten teossa ja lainojen uusimisessa käytetään kirjastojärjestelmän palvelurajapintoja, eikä näitä tietoja tallenneta palveluun lukuun ottamatta valinnaisia eräpäivämuistutuksia. Eräpäivämuistutusten lähetyksen yhteydessä tallennetaan lainan ID-numero ja eräpäivä. Näiden avulla voidaan varmistua siitä, että kukin eräpäivämuistutus lähetetään vain kerran.

Käyttäjä voi koska tahansa poistaa tietonsa palvelusta lakkauttamalla tilinsä palvelussa. Tiedot poistuvat automaattisesti, kun viimeisestä kirjautumisesta on kulunut yli 18 kuukautta. Kun tili on poistunut, käyttäjän palveluun mahdollisesti tekemät kommentit ja arvostelut jäävät anonyymeinä eli ilman käyttäjän henkilötietoja palveluun. Jos käyttäjä haluaa poistaa myös kommentit ja arvostelut, se tulee tehdä käsin ennen tilin poistoa. Palvelun käyttäjä voi pyytää tietoa henkilötietojensa käsittelystä ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitäjään Kansalliskirjastoon Finna.fi-sivuston palautelomakkeella. Käyttäjällä on oikeus tietojensa tarkastamiseen ja oikaisuun.

Palvelun aineistot ja henkilötiedot

Finna-alustalle rakennetun verkkokirjaston kautta löydettäviksi tarjottavista aineistoista ja niitä kuvailevista tiedoista vastaa aineistot palveluun tuonut organisaatio. Aineistoissa ja kuvailutiedoissa saattaa olla henkilötietoja, kuten henkilönimiä tai -kuvia. Jos aineistoon tai sen kuvailutietoihin liittyvistä henkilötiedoista on tarve esittää kysymyksiä tai esimerkiksi tehdä tietoihin oikaisuja tai vaatia tietojen poistoa, palvelun käyttäjä voi olla yhteydessä siihen kirjastoon, joka on tarjonnut aineiston palveluun.

Jos palvelun aineistojen käyttäjäkommenteissa on henkilötietoa, jota on tarpeen esim. oikaista tai vaatia poistettavaksi, voi pyynnön esittää kommenttien yhteydestä löytyvällä lomakkeella.

Yhteislainatilaajan (kaukolainatilaajan) tietojen käsittely

Osassa Finna-alustalle rakennetuista verkkokirjastoista on mahdollista tehdä yhteislainatilaus eli kaukolainatilaus. Kirjastolle, jonne yhteislainatilaus tehdään, luovutetaan seuraavat tilaajan tiedot automaattisesti tilaajan kotikirjaston järjestelmästä: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, tiedot kirjastokortista ja kirjaston asiakastunnus. Tiedot siirtyvät suoraan yhden kirjaston järjestelmästä toisen kirjaston järjestelmään. Palvelu ei käsittele eikä palveluun tallennu tilauksen yhteydessä tietoa. Yhteislainatilaajan tiedot poistetaan tilauksen vastaanottaneen kirjaston järjestelmästä, kun tilaajalla ei enää ole voimassaolevia varauksia, lainoja tai maksamattomia sakkoja ko. kirjastoon.

Evästeiden käyttö

Sivuston käyttöä seurataan, jotta palvelua voidaan parantaa. Seurannassa käytetään evästeitä (cookies). Evästeet eivät sisällä mitään sellaista tietoa, jolla käyttäjän voisi yksilöidä tai tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön.