Haku

Hakutoimintojen ohjeet

Perushaku

Peräkkäin kirjoitetut hakusanat käyttäytyvät kuten AND- eli JA-haku, jolloin hakutulos sisältää kaikki antamasi hakusanat.

Esimerkiksi carl bach on sama haku kuin carl AND bach.

Voit esirajata haun valitsemalla pudotusvalikosta kaikki osumat, otsikko, tekijä tai aihe. "Kaikki osumat" hakee sanoja kaikista kentistä ja otsikko teoksen nimestä, kun taas aihe kohdistuu asiasanoihin.

Hakutulosten rajaaminen

Kun olet tehnyt jonkin haun, hakutulossivun vasemman reunan rajaa tulosta -valikon avulla voit rajata hakutuloksia mm. aineistotyypin (esim. kirja, äänite, video), kohderyhmän tai kielen mukaan.

Huom! Kirjasto-rajaus tekee rajauksen aineiston omistavan kirjaston mukaan. Aineiston saatavuustieto ilmaisee reaaliaikaisen sijainnin.

Voit käyttää useampia rajauksia yhtä aikaa. Eri otsikoiden alta valitut rajaukset toimivat kuten JA-haku, eli jos valitset esim. aineistotyypin kirja ja kielen suomi, tuloksiin jäävät suomenkieliset kirjat. Sen sijaan saman otsikon alta valitut rajaukset toimivat keskenään TAI-ehdolla, eli jos valitset esim. aineistotyypit DVD ja Bluray, tuloksissa on molempia (mutta ei muita aineistoja).

Rajausvalikko näyttää rajausehdot tulosten määrän mukaan laskevassa järjestyksessä, eli eniten hakutuloksia tuottavat rajausehdot ovat ylimmäisenä.

Jos rajausvaihtoehtoja on paljon, lisää-painikkeesta niitä saa näkyviin enemmän. "Näytä kaikki"-painike näyttää kaikki vaihtoehdot ja ne voi järjestää lukumäärän lisäksi myös aakkosjärjestykseen.

Julkaisuvuosi

Voit rajata julkaisuvuosia joko kirjoittamalla tietyt vuodet, joiden väliin haku kohdistuu tai käyttämällä visuaalista aikajanatyökalua. Vuosivälikentistä toisen voi halutessaan jättää tyhjäksikin. Jos esim. vasemman puoleiseen kirjoittaa 2000, haetaan vuonna 2000 tai minä tahansa vuonna sen jälkeen ilmestynyttä aineistoa. Molemmat annetut vuodet ovat mukana haussa.

Vuosi-valikosta voit valita jonkin tietyn yksittäisen vuoden. Jos valitset useamman vuoden, haku toimii TAI-ehdolla, joten halutulokseen tulevat kaikkina valittuina vuosina julkaistut teokset.

Rajausten poistaminen

Voimassa olevat rajaukset näkyvät hakutuloslistan yläreunassa. Niitä voi poistaa käytöstä yksitellen rasti-painikeilla tai painamalla rajausvalikosta uudestaan samaa, jo valittua ehtoa.

PIKI-kirjastojen logoa painamalla palaat takaisin aloitussivulle ja kaikki tehdyt rajaukset poistuvat.

Tarkennettu haku

Hakukentät

Tarkennettu haku -sivulla on useita hakukenttiä, joihin voi kirjoittaa hakutermejä ja hakuoperaattoreita.

Jokaisen hakukentän vieressä on alasvetovalikko, josta voi valita, mihin tietueen kenttään haku kohdistetaan (kaikki kentät, otsikko, tekijä jne.). Useita termejä yhdistelevän haun voi tarvittaessa kohdistaa useampaan kenttään.

Hae-valikko

Hae-valikko määrittelee, miten useita hakukenttiä sisältävä kysely käsitellään:

  • Kaikilla näillä (AND) tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
  • Millä tahansa näistä (OR) tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.
  • Ei millään näistä (NOT) tuottaa tulokseksi tietueet, joissa ei esiinny yhdenkään hakukentän sisältöä.

Lisää hakukenttä -painike lisää uuden hakukentän.

Lisää hakuryhmä -painike lisää uuden ryhmän hakukenttiä.

Poista hakuryhmä -painike poistaa hakuryhmiä.

Hakuryhmien välisiä suhteita määritellään käyttäen Kaikki ryhmät (AND) ja Mikä tahansa ryhmä (OR) -hakuoperaattoreita ryhmälistan alta.

Alla esimerkkihakuna Intian tai Kiinan historia, joka hakuryhmien avulla voidaan toteuttaa seuraavasti:

  • Ensimmäisen hakuryhmän hakukenttiin lisätään termit Intia ja Kiina ja määritellään hakukenttien välinen suhde Hae-alasvetovalikosta Millä tahansa näistä (OR).
  • Luodaan uusi hakuryhmä ja lisätään sen hakukenttään termi historia. Hakuryhmien väliseksi suhteeksi määritellään Kaikki ryhmät (AND).
  • Tällöin siis ensimmäisen hakuryhmän hakutermit ovat Intia TAI Kiina, ja ne yhdistyvät JA-ehdolla toiseen hakuryhmään, jossa on termi historia.

Loogiset hakuoperaattorit

Termejä voi yhdistellä monimutkaisemmiksi kyselyiksi Boolen hakuoperaattoreilla. Seuraavat operaattorit ovat käytettävissä: AND, OR, NOT ja !-.

Huomio! Boolen hakuoperaattorit kirjoitetaan hakuun ISOIN KIRJAIMIN englanniksi.

AND

AND eli JA on järjestelmän oletusehto monitermisille kyselyille, joihin ei ole sisällytetty mitään operaattoria. AND-operaattoria käytettäessä tulokseksi saadaan tietueet, joissa esiintyvät kaikki hakuun kirjoitetut termit.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy sekä tee että kahvi. Molemmat esimerkit tuottavat saman hakutuloksen.

tee kahvi
tee AND kahvi

OR

OR-operaattorin käyttö haussa tuottaa tulokseksi tietueita, joissa esiintyy yksi tai useampi operaattorin yhdistämistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy joko tee tai kahvi tai molemmat:

tee OR kahvi

NOT ja !-

Operaattorilla NOT ja merkkiyhdistelmällä !- voidaan poistaa hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy kyselyssä niitä seuraava termi. Erona on, että merkkiyhdistelmä !- on sidottu yhteen tiettyyn hakutermiin, kun taas NOT voi edeltää myös fraasia tai sulkuja.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa on termi tee mutta ei termiä kahvi:

tee NOT kahvi
tee !-kahvi

Huomio! Näitä ei voi käyttää yksitermisissä kyselyissä. Esimerkiksi seuraava kysely ei tuota lainkaan tuloksia:

!-kahvi

Huomio! Jos jokin hakutermeistä alkaa tällä merkkiyhdistelmällä, saadaan se otettua mukaan kyselyyn käyttämällä kenoviivaa (\). Siis esim. \!-kahvi.

Fraasihaut

Kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin voi hakea niitä yhdessä fraasina.

Esimerkki: etsitään vain tietueita, joissa on termi "country blues". Ilman lainausmerkkejä saataisiin kyllä osumia, joissa on molemmat sanat, mutta ne voisivat olla erillään toisistaan.

"country blues"

Fraasihakua voi käyttää myös yksittäisen hakusanan kohdalla, jolloin haku kohdistuu täsmällisesti vain annettuun hakusanaan, eikä esimerkiksi sen muihin taivutusmuotoihin.

Esimerkki: "metsä" hakee vain juuri tässä muodossa olevaa sanaa. Sen sijaan sama hakusana ilman lainausmerkkejä tuo tulokseen mukaan myös kirjoitusasut metsän, metsässä ym.

Sulkumerkit

Hakusanoja voi ryhmitellä ja yhdistää eri ehdoilla käyttämällä sulkuja, samaan tapaan kuin tarkennetussa haussa käytetään hakuryhmiä.

Esimerkiksi Intian tai Kiinan historiaa voi hakea myös kirjoittamalla hakulausekkeeksi:

historia AND (Intia OR Kiina)

Jokerimerkit

? korvaa yhden merkin hakutermistä.

Esimerkki: termejä text ja test voidaan hakea samalla kyselyllä:

te?t

* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä hakutermistä.

Esimerkki: termejä test, tests, tester, testing jne. voidaan hakea kyselyllä:

test*

Jokerimerkkejä voi käyttää myös hakutermin keskellä:

te*t

Huomio! Jokerimerkkejä ? ja * ei voi käyttää hakutermin ensimmäisenä merkkinä.

Sumeat haut

Sumea haku hakee myös sellaisia tuloksia, joissa on mainittu hakusanan kaltainen sana

~ toteuttaa sumean haun yksisanaisen haun viimeisenä merkkinä.

Esimerkki: sumea haku termille roam:

roam~

Tämä haku löytää esimerkiksi termit foam ja roams.

Haun samankaltaisuutta kantatermiin voidaan säädellä parametrilla, jonka arvo on välillä 0 ja 1. Mitä lähempänä annettu arvo on lukua 1, sen samankaltaisempi termin on oltava kantatermin kanssa.

roam~0.8

Oletusarvona parametrille on 0.5, jos arvoa ei sumeassa haussa erikseen määritetä.

Etäisyyshaut

Etäisyyshaulla saadaan tuloksia, joissa hakusanat ovat lähekkäin mutta niiden ei tarvitse olla välttämättä peräkkäin.

~ toteuttaa etäisyyshaun monitermisen hakulausekkeen lopussa etäisyysarvon kanssa.

Esimerkki: etsitään termejä economics ja keynes niiden esiintyessä korkeintaan 10 termin etäisyydellä toisistaan:

"economics Keynes"~10

Arvovälihaut

Arvovälihaut tehdään käyttämällä joko aaltosulkeita { } tai hakasulkeita [ ]. Aaltosulkeita käytettäessä huomioidaan vain arvot annettujen termien välillä pois lukien kyseiset termit. Hakasulkeet puolestaan sisällyttävät myös annetut termit etsittävälle arvovälille.

Esimerkki: etsittäessä termiä, joka alkaa kirjaimella B tai C, voidaan käyttää kyselyä:

{A TO D}

Esimerkki: etsittäessä arvoja 2002—2003 voidaan haku tehdä seuraavasti:

[2002 TO 2003]

Huomio! Sana TO arvojen välillä kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

Aineiston selaaminen

Aineistoa voi etsiä myös selaamalla. Selausta helpottamaan on verkkokirjaston etusivulle, hakulaatikon alle nostettu suosituimpia kategorioita. Kategoriaa klikkaamalla näytetään tuloksena kyseisen kategorian aineistoja. Tulossivulla on mahdollista tarkentaa tuloksia lisäämällä hakusanoja tai muuttamalla rajaimia.

Aineistoja voi etsiä myös kirjastoluokituksen avulla. Valitsemalla luokituslistalta tietyn luokan näytetään tuloksena vain kyseisen luokan aineistoja. Tulossivulla on mahdollista tarkentaa tuloksia lisäämällä hakusanoja tai rajaimia.

Kokoelmaa voi selata myös tekijän, aiheen tai genren mukaan kokoelman selausosiossa.